در نقد موج سواری سیاسی

 

مجتبی نجفی

 

✅شیخ یا شاه؟ هیچکدام. ایران شهروند مدار. در ایران مدنی، بین شاهزاده و آیت الله زاده با کارگرزاده فرقی نیست. نه کسی از فرّه ایزدی برخوردار است نه کسی نماینده خدا روی زمین است. ارتجاع، در بحران میروید. دیکتاتوری عین ارتجاع است و بازگشت به دیکتاتوری مصداق ارتجاع است. چون دیکتاتوری، دشمن شهروند است. شهروند شک میکند، می پرسد، پژوهش میکند و در اداره کشور سهیم میشود. رضا پهلوی در مقام فرد میتواند منتقد باشد، نظراتش قابل احترام، قابل رد یا پذیرش اند، اما در مقام شاهزاه بی معناست.

دیروز تمام رسانه های فارسی زبان خارج از کشور، زور زدند تا فرزند دیکتاتور سابق را شاهزاده ای جا بزنند که پرچم امید ملت را در خارج از مرزهای ایران برافراشته. خواستند اعتراضات مردم ایران را که در آن افراد مختلف با انگیزه های متفاوت گرد هم می آیند به نام یک جریان سیاسی مصادره کنند. در حالی که به جدّ معتقدم اعتراضات سالهای اخیر نماینده سیاسی ندارد. هر گروهی که مدعی است نماینده سیاسی معترضین است، فراخوان دهد تا وزن خود را بسنجد. این کنش غیر اخلاقی است که بر خون و رنج شهروندی سوار شوید که خود قربانی دستگاه دیکتاتوری است. اگر میگویید داخل کشور، فضا امنیتی است شما را دعوت میکنم در خارج از کشور فراخوان دهید تا وزنتان را در بیش از چهار میلیون ایرانی بسنجیم.

 

✅طبیعتا ملّت ایران این توانایی را دارد بعد از الغای سلطنت، از استبداد دینی هم گذر کند و به ایران سکولار ،دموکرات، متکثر سلام دهد ایرانی که در آن دیندار علیه بی دین نباشد و بالعکس؛ “مردم علیه مردم” نباشند؛ همان پروژه ای که دیکتاتوری فعلی با هدف استیلای اقلیت زورگو بر اکثریت تغییر خواه پی گرفته. متوهم نباشیم. تا رسیدن به این هدف هنوز راه زیادی باقی مانده. القای اینکه جمهوری اسلامی به زودی میرود نتیجه ای جز یاس نخواهد داشت. مردم ایران در حال بازپس گیری عرصه های عمومی هستند. برای این هدف مبارزه میکنند. از جریانهای مختلفی هستند چون ما ملت متکثری هستیم. حتما در بین مردم ما طرفداران پهلوی هم هستند اما همه مردم ایران نیستند. با رضا پهلوی در مقام شهروند منتقد مشکلی ندارم با شاهزاده ای که یادآور مناسبات دردناک استبداد مطلقه است مشکل اساسی دارم. در ایران مدنی نه آقا زادگی اصل است نه شاه زادگی، شهروند اصل است.

 

✅شاهزاده یا آقازاده یا آیت الله زاده بعد از مدتی گمان میکند ایران کالای اوست نه برای همه ایرانیان. حالا هم اینگونه القا میکنند گویی همه مشکلات ما حل شده فقط یک کنفرانس خبری باقی مانده. ما تا رسیدن به ایران مدنی راه طولانی پیش رو داریم اما عقبگرد نداریم.

 

یک نظر بگذارید