گرمی باد خاطره 18 تیر1378


9 سال پس از قیام دانشجوئی 18 تیر در حالی اینروز را گرامی میداریم كه جنبش دانشجوئی به رشد كمی و كیفی قابل توجهی  دست یافته است.

سپری شدن دوران لیبرالیسم اسلامی خاتمی و برملا شدن  وعده های دروغین  وی در زمینه آزادیهای سیاسی و مدنی وبویژه  سركوب دانشجویان در تیرماه 78، توهمات  موجود در میان دانشجویان آزادیخواه را از این جناح جمهوری اسلامی بسرعت زدود و تداوم  دیكتاتوری مذهبی احمدی نژاد همرا با گسترش  فقر و بی عدالتی در تمامی زمینه ها در جامعه، برابری طلبی دانشجویان را فزونی بخشید.

اعتراضات و اعتصابات دانشجوئی در تهران، شیراز، مشهد، زنجان، تبریز و دهها دانشگاه دیگر تداوم حركاتی است كه از شانزده آذر امسال  و در بزرگداشت روز دانشجو صورت پذیرفت كه با دستگیری دهها تن از آنان و آزادی موقت با قرار وثیقه های میلیونی همراه بوده است.

اما نه  تهدید  دانشجویان  به محاكمه به اتهام ارتداد،  از سوی دستگاه قضائی رژیم  و نه خشونت و وحشیگری های گله های حزب الله  و مزدوران اطلاعات و پلیس و حراست، هیچیك از برابری طلبی  و ازادیخواهی دانشجویان  نكاست بلکه  انان را در عزم خویش برای رسیدن به هدف نهائی خود كه همانا شرکت در  ایجاد جامعه ای  انسانی است ، راسخ تر ساخته است و در این راستا پاسخ جنبش دانشجوئی به كلیت نظام جمهوری اسلامی یك نه  بزرگ بوده است.

اینك این جوانان دانشجو به عینه تجربه كردند كه :

اولا: فرا روئی از تشكلهای دانشجوئی وابسته به رژیم،  همچون تحكیم وحدت و ایجاد تشكلهای مستقل و رادیكال خود  یک ضرورت بوده است  و ثانیا جز از طریق همبستگی و همراهی با دیگر جنبش های طبقاتی و اجتماعی نظیر جنبش كارگری ، زنان و معلمان هیچ افقی برای وقوع تحولات انقلابی متصور نیست.

 

پیروز باد جنبش مستقل دانشجوئی در ایران!

برقرار باد همبستگی جنبش دانشجویی با دیگر جنبش ها !

اتحاد، مبارزه، پیروزی !

 

كمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین- 7/7 /2008

info@degarguny.com        

 

 

 

یک نظر بگذارید