بنده هنر بدون تعهد را دو پول ارزش نمی‌گذارم.

 

بنده هنر بدون تعهد را دو پول ارزش نمی‌گذارم. هنرمند هميشه بر قدرت است نه با قدرت، حالا اگر يکی می‌خواهد برود با قدرت باشد، بگذار برود خودش را با بند تنبان فلان رئيس جمهور دار بزند. اصلآ برايم مهم نيست، نه زنده بودنش برايم مهم است نه مردنش.

هنر که می‌تواند چيز مفيدی را زيباتر عرضه کند و به آن قدرت نفوذ بيشتری بدهد بايد از خنثی بودن شرم کند. فضيلت هنرمند است که در اين جهان بيمار به دنبال درمان باشد نه تسکين، به دنبال تفهيم باشد نه تزئين، طبيب غمخوار باشد نه دلقک بيعار.

احمد شاملو

از فیس بوک پویان مقدسی (نویسنده و شاعر)

 

یک نظر بگذارید