تحلیل وضع موجود همراه با سعید مدنی

تحلیل وضع موجود با نظر به اعتراض‌های آبان ۹۸ همراه با سعید مدنی

سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در این وبینار توضیح می‌دهد که بر چه زمینه‌ای امکان بروز اعتراضاتی همچون آبان ۹۸ در جامعه ایران وجود دارد.

۲۴ آبان ۱۴۰۰

رخدادهای کنونی جامعه ایران به ویژه اعتراض‌های دو دهه اخیر را تنها برپایه شناخت بستری که این حوادث در آن جریان داشته می‌توان توضیح داد. مهمترین مولفه‌های این میدان تحولات سیاسی- اجتماعی عبارت اند از:

 

۱- نظام حکمرانی بحران زده:
در نظام حکمرانی بحران زده راه حلی برای خروج از بحران در چارچوب ساز و کارهای پیش بینی شده وجود ندارد.نشان‌گذاری

 

۲- بحران ساختاری:
بدون تغییر یا اصلاح ساختار امکان خروج از بحران و حل مسایل و مشکلات کنونی وجود ندارد.

 

۳- بحران ترکیبی، متوالی و فزاینده:

ترکیبی از بحران مشروعیت، بحران توزیع، بحران نفوذ و… وضعیتی را ایجاد کرده که به آن ابر بحران یا بحران بنیادین گفته می‌شود. به علاوه رابطه متقابل این بحران ها به توالی بحران ها منجر شده و پایانی برای این سلسله بحران با حفظ شرایط موجود متصور نیست.

 

۴- محرومیت نسبی فزاینده:
محرومیت نسبی در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجب روند فزاینده احساس محرومیت نسبی در طبقات فرودست و طبقه متوسط شده است.

۵-جامعه جنبشی:
اگرچه در همه جوامع افرادی از وضعیت موجود ناراضی هستند اما وقتی این نارضایتی به اعتراض منجر میشود جامعه وارد فاز جبشی میشود.

در چنین بستری می‌توان وقایعی مثل اعتراضات آبان را با ویژگی‌هایی مثل: گستردگی ملی، ترکیب طبقاتی متنوع، ترکیب سنی جوان، تهاجمی، خشونت پرهیز، مطالبه محور توضیح داد.

وبینار

این نکته‌ها، که چارچوب دیدگاه سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی را بازتاب می‌دهند، مبنای وبیناری بود با شرکت ایشان که در روز دوشنبه ۲۴ آبان/ ۱۵ نوامبر برگزار شد.

 

یک نظر بگذارید