اعدام،حکومت و مردم

 

حکومت اعدام می‌کند اما مردم بخشش را انتخاب می‌کنند

۲ فروردین ماه ۱۳۹۵

حقوق بشر ایران

مقامات ایرانی ادعا می‌کنند که مجازات قصاص یک حق خصوصی است که حکومت نمی‌تواند در مورد آن دخالت کند. طبق قانون مجازات قصاص، اولیای دم، که به سن بلوغ رسیده‌اند، می‌توانند تصمیم بگیرند که آیا قاتل اعدام شود یا نه؟ اما، نمونه‌هایی موجودند که علیرغم اینکه اولیای دم بخشش را بجای مجازات اعدام انتخاب کرده‌اند،؛ شخصی که متهم به قتل است، محکوم به اعدام شده است،. در اسفند ماه ۹۳ دادگاهی با وجود اینکه تنها فرزند بالغ قربانی، قاتل را بخشیده بود، مرد متهم به قتل، محکوم به اعدام گردید زیرا دادستان، از طرف بچه‌های صغیر قربانی درخواست مجازات قصاص را کرده بود.
در ۳ سال گذشته بخشش‌ها بطور چشمگیری افزایش یافته است و در سال ۲۰۱۵ بیشتر اولیای دم بخشش را بجای مجازات اعدام انتخاب کرده‌اند. گروه‌های جامعه مدنی، نقش مهمی را در این فرآیند داشته‌اند. بر اساس سیستم قضایی ایران، تعداد موارد «بخشش» در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۷۵ و ۳۹۵ نفر بوده است. ‌‌‌ همان منبع نیز تعداد موارد بخشش در ۶ ماه اول سال جاری شمسی را ۲۵۱  نفر اعلام کرده است. این مهم افزایش رو به رشد روند «جنبش بخشش» را نشان می‌دهد.

اما تعداد اعدام‌ها، و همه موارد بخشش از طریق رسانه‌های حکومتی اعلام نشده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران با تحقیق بر رسانه‌های ایران، ۱۴۲ مورد بخشش را در‌‌‌ همان بازه زمانی – ۵۶ درصد از ۲۵۱ مورد ذکر شده توسط قوه قضاییه –  را مستند کرده است.

تعداد کلی موارد بخشش در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۵، ۲۶۲ نفر است.

بر گرفته از بولتن ایران اینفو شماره 65

 

 

 

یک نظر بگذارید