مجمع عمومی  بزرگ همکاران پروژه‌ای ما در ایذه

 

طی روزهای گذشته کارگران اعتصابی پروژه ای نفت، فراخوان هایی برای برگزاری تجمعاتی در برخی شهرها اعلام کرده بودند.بر اساس این فراخوانها مقرر شده بود کارگران روز چهارشنبه ۳ شهریورماه، در استانهای اصفهان،چهارمحال و بختیاری مقابل استانداریها و در خوزستان مقابل پالایشگاه بیدبلند بهبهان،پالایشگاه نفت آبادان و پارک پنج بنگله در مسجد سلیمان تجمعات اعتراضی برگزار کنند.

بنابر اخباری که بدستمان رسیده در مسجدسلیمان از ساعات اولیه صبح نیروهای امنیتی و انتظامی در محل اعلام شده مستقر شده و از تجمع کارگران اعتصابی جلوگیری کردند.

در ایذه امروز چهارشنبه سوم شهریور،شمار کثیری از کارگران پروژه ای ساکن این شهر،در محوطه اشکفت سلیمان مجمع عمومی خود را برگزار کردند.

در این اجتماع بزرگ کارگران پروژه ای،بر خواسته های خود و همچنین ادامه اعتصاب تا رسیدن به همه مطالبات تاکید کردند.تا این لحظه هنوز اخبار تجمعات کارگران در اصفهان و شهرکرد منتشر نشده است.

بدین ترتیب بعد از هفشجان و تشکیل مجمع عمومی توسط همکارن ما در شهر هفشجان در استان چهار محال و بختیاری که در آن همکاران ما از شهرهای مختلف گردآمده بودند، تشکیل مجمع عمومی همکاران پروژه ای ما در ایذه یک اتفاق مهم در اعتصاب سراسری ما کارگران پروژه ای نفت است.

تشکیل مجامع عمومی منطقه ای ورفتن همکاران ما بسوی انتخاب نمایندگان واقعی خود و تلاش برای وادار کردن پیمانکاران به بستن قراردادهای جمعی قدمی بزرگ در راستای پایه گذاری شورای کارگران در نفت و به طریق اولی کوتاه کردن دست پیمانکاران از مراکز نفتی و عقب زدن قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی است. زنده باد بر همکاران ما در ایذه و هفشجان.

ما کارگران اعتصابی نفت در این مدت توانسته ایم با قدرت اعتصاب خود پیمانکاران را عقب بزنیم، در جاهایی افزایش دستمزدهای دوبرابری و بیست روز کار و ده روز مرخصی را تحمیل کنیم و این پیشروی ها مبنایی برای همه ما کارگران اعتصابی است که به کمتر از آن رضایت نخواهیم داد. به علاوه ما خواستار بهبود وضعیت کمپ ها و غذا و بهداشت و امنیت محیط های کار در حد قابل قبول هستیم.  اعتصاب ما کارگران پروژه ای تا رسیدن به مطالباتمان ادامه دارد.

@Shoratamas #

اعتصاب_سراسری_کارگران_نفت #اعتصاب_سراسری_کارگران_پیمانی_نفت #افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد_به_بالای_۱۲میلیون

 

 

 

یک نظر بگذارید