فراخوان همبستگی با مردم افغانستان !

 

ایرانیان آزاده!

افغانستان در شرایط بس اسفناکی قرار دارد. با خروج نیروهای اشغالگر آمریکا و فرار جبونانه مسٸولین حکومت اشرف غنی، گروه متحجر و تروریستی طالبان عملا سرنوشت مردم افغانستان را در دست گرفته و آینده ای بس تیره و تار را بر سرنوشت افغانها و بویژه زنان رقم زده است.

بر ماست که در این شرایط ناهنجار به پشتیبانی از این انسانهای بی پناه برآمده و بویژه از حق زیست و پناهندگی آنها در اتریش و دیگر کشورها دفاع کنیم !

راهپیمایی نه به طالبان 

 جمعه ۳ سپتامبر، ساعت ۵ بعدازظهر  

Westbahnhof Wien

 

 

یک نظر بگذارید