در همبستگی با مردم افغانستان علیه بازگشت حکومت ترور و سرکوب طالبان!

تسلط دوباره طالبان فاجعه‌ای برای مردم افغانستان، بعد از دهه‌ها جنگ داخلی و تخریب این کشور و تهدیدی برای صلح و امنیت در منطقه و جهان است. سرعت این حمله، همزمان با فروپاشی دستگاه دولتی پوشالی تاکنونی، موجب حیرت همگان و آشفتگی و سردرگمی در میان شهروندان افغانستان شده‌است ، فعالان مدنی، سیاسی، زنان، جوانان و بخش بزرگی از مردمی که مخالف بازگشت رژیم ترور  وحشت طالبان و نگران زندگی خود و آینده‌ی کشور هستند.از همین رو نیز، بار دیگر میلیون‌ها تن در هراس از زندگی در زیر سیطره‌ی طالبان در تلاش ترک این کشور می باشند. صحنه‌هایی که از اجتماع مردم در فرودگاه کابل و بالا رفتن از بال هواپیما گزارش شده است، نه تنها دلخراش، بلکه نشاندهنده‌ی ابعاد وحشت از آینده در بین مردم این کشور است.

 

تجربه‌ی تلخ امروز مردم افغانستان بعد از عروج مجدد طالبان نشان داد که هیچ قدرتی در جهان قادر به تصمیم گیری به جای مردم یک کشور نخواهد بود.

دخالت نظامی و ارسال نفرات، تجهیزات و تسلیحات نمی تواند جایگزینی برای اراده‌ی مردم هیچ کشوری در ساختن آینده‌ی بهتر برای آن باشد. دولت آمریکا و متحدان آن در ناتو بعد از بیست سال حضور در افغانستان، با عقب نشینی فرارگونه‌ی خود، در این کشور نظام فاسد و درهم‌شکسته‌ای را برجای گذاشتند که هم‌چون ببر کاغذی در عرض چند هفته در برابر آدمکشان طالبان فرو ریخت. دخالت نظامی مهم‌ترین زرادخانه‌های جهان نه تنها نتوانست بر طالبان چیره شود، بلکه با خرج میلیاردها دلار، دستگاه دولتی  فاسد و رانت خواری را بر افغانستان حاکم کرد که به جای خدمت به مردم، به فکر دزدی و فساد رسمی بود که بعد از خروج حامیان خود حتی توان دفاع از خود را نیز نداشت.

 

مردم افغانستان بعد از حدود چهار دهه جنگ و خون‌ریزی، خسته شده اند. اما با رفتن آمریکا و آمدن طالبان جنگ تمام نشده‌است. حکومتی بر سر کار آمده‌است که جز جنگ و خشونت ارمغان دیگری ندارد. اما در عین حال، تجربه‌ی بیست سال گذشته در برخورداری از اندکی آزادی، در کشوری که در آن جنگ و بمبگذاری و عملیات انتحاری در مدارس، بازار و محل‌های تجمع مردم امری روزمره بود، تاثیراتی برجای گذاشته‌است که می تواند در تلاش برای دفاع از آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی به کار گرفته شود و با شکل دادن به مقاومت مدنی، استقرار حاکمیت بمب‌گذران و جنگ سالاران طالبان را با چالش دائمی مواجه ساخته و با ایستادگی در برابر آن، بر حقوق شهروندی، حقوق بشر و جدائی دین از حکومت، راه رهائی از نکبت دین‌سالاران پای فشارد. امری که در کشور ما نیز دهه‌هاست در جریان است.

 

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین، همبستگی خود را با مردم افغانستان و حمایت خود از نیروهای آزادیخواه و عدالت جوی این کشور اعلام می کند و از همه‌ی انسانهای آزاده در هر کجا که هستند می خواهد در شرایط دشوار کنونی به یاری همسایگان افغان خود بشتابند و با‌ آغوش باز از پناهندگان افغان استقبال کنند.

 

چه کابل ، چه تهران

نابود باد طالبان

 

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین  ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ – ۲۰ اوت ۲۰۲۱

 

یک نظر بگذارید