بیانیه مشترک ٢۶ نهاد چپ و دموکراتیک در همبستگی با مبارزات و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت وگاز، نیشکرهفت تپه و مردم تشنه و گرسنه خوزستان و محکومیت کشتار و دستگیری ها !

برکسی پوشیده نیست ؛ کارگران پروژه ای شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی بیش از۴۵روزاست که در۱۱۴پالایشگاه و نیروگاه در ۳۵ شهر کشور در چارچوب  کمپین ۱۴۰۰ معروف به ( بیست – ده ) دست به اعتصابی همه جانبه زده اند تا ریشه پیمانکاران را بخشکانند و به سطوح مطالبات اعلام داشته خود دست یابند!

در واکنش به قطع آب و برق که ریشه در بی برنامه گی، ناکارایی، فساد ساختاری دستگاه مدیریتی وغارت منابع تامین آب و برق از سوی مسئولان نظام دارد، مردم دردمند و ستمدیده خوزستان درگرمای شدید منطقه اعتراض کرده اند اما نیروهای سرکوبگر حاکمیت به جای تامین آب آشامیدنی و برق، به سوی مردم تیراندازی کردند، چندین نفر را کشتند، شهرها را محاصره کردند، اینترنت را بستند و صدها نفر را دستگیر کردند. وقتی صدای همبستگی وهم پیوندی  گروههای مختلف از استانهای کشور، از مطالبات برحق تشنگان خوزستان در لرستان، اصفهان، تبریز و تهران ، کرمانشاه و مشهد ودیگر نقاط شنیده شد، آنها را هم با سرکوب و بازداشت پاسخ دادند.

کارگران اعتصابی و مصمم نیشکر هفت تپه بیش از۲۴ روز است اعتراض و راه پیمایی می کنند، اما پاسخی دریافت نمی کنند. با  دستور شخص خامنه ای در منع ورود و خرید واکسن از آمریکا و انگلیس، واداشتن مردم به ترجیح نان بر جان از طریق خودداری از تامین هزینه های گذران زندگی در شرایط پیک های کرونایی، لاف زنی و دروغگویی در مورد تولید انبوه واکسن های داخلی، آزاد گذاشتن دست مافیا در تجارت خون با واکسن و داروهای جانبیِ ناشی از ابتلا به کرونا، عامدانه و آگاهانه بستر مرگ نزدیک به صد هزار نفر را فراهم ساخته اند و با مدیریت نابکارانه و تبهکارانه خود ایران را به قعر جدول واکسیناسیون جهانی کشانده اند. امروز برچیدن پیمانکاری، پرداخت دستمزد معوقه کارگران نیشکرهفت تپه، پایان دادن به تبعیض و شرایط برده دارانه در محیط کار، تضمین امنیت شغلی، تامین آب آشامیدنی مردم خوزستان، پایان دادن به پروژه های انتقال آب، تامین فوری منابع لازم برای واکسیناسیون عمومی و رایگان و دهها و صدها مطالبه مبرم و حیاتی بخش های مختلف مردم، آنها را در برابر حاکمیتی که جز سرکوب و فرافکنی نسبت به این مطالبات هیچ پاسخی ندارد هم سرنوشت کرده و درجه همزمانی و درآمیزی اعتصابات با اعتراضات خیابانی را افزایش داده است. ترکش انفجار بحران های ساختاری لاعلاجِ ترکیبی، هر راهکاری را به حل قطعی مساله حاکمیت مشروط کرده است و این در شعارهایی چون «الشعب_یرید_اسقاط_النظام»،«مرگ بردیکتاتور» و «جمهوری اسلامی، نمی خواهیم نمی خواهیم» به روشنی صراحت یافته است. مردم برای برخورداری از آب، هوا، برق، نان، دریافت دستمزد در ازای کار و گریز از داس مرگِ پیک های تمام نشدنیِ کرونایی می روند تا کلیت نظام سرمایه داری اسلامی حاکم را از میان بردارند. حاکمیت هم راهی نمی رود جز این که تجربه سرکوب وحشیانه مردم خوزستان را عمومیت دهد؛ شاهرگ های ارتباطی مردم را با اجرای طرح انسداد اینترنت در سراسر کشور قطع کند و ضمن تقویت نسبی انسجام و اراده دستگاه سرکوب با گماشتن ابراهیم رئیسی عضو “کمیته مرگ” زندانیان سیاسی ایران درتابستان خونین۶۷، بار دیگراعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی را درهم بکوبد.

درست در شرایطی که حاکمیت با برنشاندن جلاد امتحان پس داده ای به عنوان رئیس جمهوری، سرکوب های گسترده تر را تدارک می بیند، شرکت ” انریکه مورا” معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی نشانه نادیده گرفتن مطالبه مردم و خون های ریخته شده در کف خیابان های خوزستان تشنه و لاپوشانی همه جنایات صورت گرفته حاکمیت اسلامی است. این اقدام که ازجانب ما قویا محکوم است، در شرایطی صورت گرفته است که همدست ابراهیم رئیسی  یعنی حمید نوری (عباسی) قراراست در دهم اوت ۲۰۲۱ در استکهلم دادگاهی گردد، که ما پیشتر در باب آن بیانیه داده و وظایف همه نیروهای  چپ و انقلابی را اعلام داشته ایم. .

در مقابل همه نابسامانی های موجود درایران، امروز توده ستمدیده چاره ای جز تقویت زنجیره اتحاد و همبستگی با هم، سراسری کردن اعتراضات، در هم شکستن سرنیزه  حاکمیت و پایان بخشیدن به سلطه خونبارش در برابر خود ندارند.

در شرایطی که ظرفیت های تعویق رویارویی نهایی هم از جانب مردم و هم ازسوی حاکمیت بشدت تقلیل یافته است، حمایت هرچه گسترده تر از مبارزات مردم ایران مبرم ترین وظیفه ماست. در همین راستا ما ضمن دعوت به همدلی و همراهی سایر نیروهای چپ و دمکرات مخالف کلیت نظام اسلامی در خارج کشور برآنیم که افشاء لابی های نظام اسلامی و جریانات رژیم چنج که چشم به مداخله گری نیروهای خارجی در این برهه حساس مبارزات دارند، در خدمت تقویت صف مستقل مردم ایران قرار دارد.

پشت سر گذاشته شدن خیزش و جنبش عظیم مطالبه گرانه دی ۹۶ ، آبان ۹۸ وعمق پیشروی توده به پاخاسته سال ۱۴۰۰، بحران عمومی سیاسی کشور را وارد یک موقعیت جدید ساخته است. ما به عنوان نیروهای چپ‌ و دمکراتیک خود را بخشی از مبارزه مردم ایران علیه کلیت رژیم ویرانگر جمهوری اسلامی و همه جناح های درون و حاشیه این رژیم می دانیم و درهمین رابطه رفقای ما درشهرهای هانوفر، لندن و یوته بوری (سوئد)، در حمایت ازاعتصابات واعتراضات خوزستان و زحمتکشان کشورآکسیون هایی برگزار کردند. در فرصت آتی این مجموعه نهادهای چپ و دمکراتیک در شهرهای وین- استکهلم- یوته بوری- نیویورک، لندن و برلین برگذار خواهند نمود.

برآنیم با سازماندهی تحرکات مشترک خیابانی، می توانیم پژواک صدای تشنگان، گرسنگان، ستم دیدگان، غارت شده گان و همه کارگران و زحمتکشان باشیم!

٧ جولای ٢۰٢۱ برابر با ۱۵ تیر ۱٤۰۰

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد آزادی، دموکراسی  و برابری!

 

 

امضاء ها به ترتیب حروف الفبا:

۱- انجمن پناهندگان ایرانی –گوتنبرگ

٢-انجمن سوسیالیست ها- سوئد

۳- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس

٤- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن

۵- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد

۶- حامیان مادران پاک لاله – استکهلم

٧- شوراي همبستگي با مبارزات مردم ايران – لندن

۸- فدراسیون اروپرس – بلژیک

٩- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

۱۰- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی

۱۱- شورای همبستگی با روژاوا – استکهلم

۱٢- کارگروه ارتباطات- کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان

۱۳- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

۱٤- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

۱۵- کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا

۱۶- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱٧- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت

۱۸- کانون همبستگی با کارگران ایران- کاناد

۱٩ – کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

٢۰- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس

٢۱- کمیته همبستگی با مبارزات مردم – فرانکفورت

٢٢- نهادهمبستگی با جنبش کارگری در ایران(غرب آلمان )

٢۳- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

٢٤- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

٢۵- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری/ کانادا

٢۶- کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا

آدرس تماس: chapvademocrat@gmail.com

یک نظر بگذارید