اعتصاب در هفت تپه ادامه دارد

 

سی و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۱۴۰۰.

یکشنبه ۲۴ مرداد

 

خواست فوری کارگران نیشکر هفت تپه به قرار زیر است.

تعیین تکلیف وضعیت شرکت بعد از خلع ید از بخش خصوصی

پرداخت حقوق های معوق شده

بازگشت به کار تمامی همکاران اخراج شده

تمدید قرار داد کارگران دفع آفات و دیگر کارگران

مختومه شدن پرونده قضایی وکیل کارگران هفت تپه، خانم فرزانه زیلابی

واکسيناسيون، سریع و رایگان همگان در مقابل کرونا

✔️ همچنین کارگران هفت تپه حمایت خود را از خواست به حق مردم خوزستان اعلام داشته و خواستار رسیدگی فوری به حقوق پایمال شده کارگران و زحمتکشان این منطقه می باشند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۴مرداد ۱۴۰۰

http://t.me/syndica_7tape0

 

 

 

 

یک نظر بگذارید