کوبا، کرونا و دروغ پردازان – با پروپاگاند امپریالیستی مقابله کنید

 

بهمن شفیق

به آمارها نگاه کنید. همین نسبت را در مقایسه بین کوبا و اکوادور و – این مهم تر از همه است – ایالات متحده آمریکا می بینید. میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در کوبا 15 برابر کمتر از این کشورهاست. دهان ژورنالیستهای دروغ پردازی را باید با سرب داغ پر کرد که با وارونه جلوه دادن حقایق، مقدمات جنایتی توده ای علیه مردم کوبا را فراهم می کنند.

با پیروزی بایدن جماعتی از این خوشحال بودند که ترامپ سوپر ضد کمونیست جای خود را به یک سیاستمدار “معتدل” تر داده است که سیاست “آشتی” اوباما با کوبا را پیش خواهد برد. از آن اعتدال امروز این مانده است که دمکراتها دستاویز فقدان دمکراسی و آزادیهای مدنی در کوبا را با شکست دولت کوبا در مقابله با پاندمی کرونا گره می زنند در حالی که جمهوریخواهان کاری به این حرفها ندارند و مستقیما کمونیسم را مورد حمله قرار می دهند. به عبارتی، هر دو در بریدن سر کوبا مشترکند، بر سر این که با ساطور این سر را قطع کنند یا با چاقو اختلاف دارند. صحنه سیاست در آمریکا واقعا مشمئز کننده است.

اما این دمکراتها هستند که زیرکانه تر عمل می کنند. آنها قصد دارند به جهانیان این را بقبولانند که کوبا از مقابله با کرونا ناتوان است در حالی که در کشورهای غربی با افزایش میزان واکسیناسیون، عملا فاز مهار بیماری آغاز شده است. آنها می خواهند رسوائی های خویش در دوران آغازین شیوع کرونا، ماسک دزدی ها و پوشیدن کیسه زباله توسط خدمه بیمارستانها و زد و خورد بر سر کاغذ توالت و انواع فضاحتهای دیگر را – آن هم درست در زمانی که تیمهای پزشکی کوبا برای یاری رسانی به اقصی نقاط جهان روانه بودند –  از اذهان پاک کنند. آنها میخواهند از کوبای نجات بحش انتقام بگیرند. به همین دلیل به هر دروغ رذیلانه ای نیز متوسل می شوند. از جمله به این دروغ که کوبا در واکسیناسیون مردم شکست خورده است.

هوشمندی دمکراتها فقط در این خلاصه نمی شود که با تخریب چهره کوبا انتقام رسوائی “جهان آزاد” را هم بگیرند. این فقط یک وجه ماجراست. وجه دیگر ماجرا این است که کوبا در توسعه واکسنهای کرونای خویش به دانش و تکنولوژی بومی خویش متکی بوده است. کوبا دنبالچه فایزر و مدرنا و جانسون اند جانسون و آسترازنکا نبود. این یعنی این که به محض تأمین ملزومات تولید انبوه فراکشوری، کوبای کوچک در کنار سایر تولید کنندگان واکسن از قبیل روسیه و چین – و شاید هم ایران – تبدیل به یک رقیب جدی برای غولهای داروسازی کشورهای غربی خواهد شد. به ویژه با وجهه و اعتبار فوق العاده ای که کوبا در پزشکی در سرتاسر جهان برخوردار است و از این نقطه نظر از کلیه تولید کنندگان واکسن، اعم از شرقی یا غربی، قابل اعتماد تر نیز هست. تخریب این وجهه بیرون کردن این رقیب آینده از میدان نیز هست.

حقیقت اما این است که کوبا نه تنها در مبارزه با کرونا شکست نخورده است، بلکه علیرغم تحریمهای جنایتکارانه آمریکا حتی از بسیاری از شیخ نشین های ثروتمند خلیج فارس، از عربستان و کویت و خیلی های دیگر نیز موفق تر بوده است. در آمریکای لاتین میزان تزریق نخست واکسیناسیون در کوبا تاکنون بیش از دو برابر کشورهای اکوادور و پرو بوده است. برای مقایسه، میزان تزریق واکسن در کوبا تا امروز بنا بر آمار مراجع غربی برابر با 7.48 میلیون تزریق بوده است که بیش از 60 درصد جمعیت کوبا را در بر می گیرد. روشن است که تنها فقدان امکانات مالی و محاصره اقتصادی گانگسترهای واشنگتن و میامی باعث شده است که کوبا هنور به رقم نزدیک به صد در صد و ایمنی جمعی نرسیده است.

جولیان ماسیاس تووار، آکتیویست-ژورنالیست اسپانیائی که بر روند پاندمی متمرکز است، طی رشتوئی حقایقی را در معرض دید همگان قرار میدهد که پروپاگاند رسانه های ارتجاعی غرب و ژورنالیستهای پادوی آنان در صدد وارونه جلوه دادن آن است. این نکته را باید اضافه کرد که آمارهای کوبا از زمان انتشار نمودارهای ماسیاس تووار، یعنی در همین چند روز اخیر، باز هم بهبود یافته اند. به طور مثال در بررسی ماسیاس تووار میزان کل تزریق 6.75 میلیون نفر است در حالی که مطابق آمار امروز 7.48 میلیون نفر واکسینه شده اند. از نخستین نمودار شروع کنیم که موقعیت کوبا را در مقایسه با عربستان و کویت خرپول نشان می دهد:

نمودار دوم به مقایسه کوبا با کشورهائی از قبیل اکوادور و پرو در آمریکای لاتین می پردازد و نشان می دهد که میزان تزریق واکسن در کوبا دو برابر این کشورهاست. اما هندوستان غول داروسازی جهان نیز در کنار همین کشورها قرار دارد.

با این حال نمودار سوم شاید مهم ترین نمودار باشد. مقایسه ای است بین دو کشور کوبا و بلژیک در اروپای پیشرفته. دو کشوری که با جمعیت کمی بیش از 11 میلیون نفر از نظر میزان جمعیت با یکدیگر قابل قیاسند. به آمارها نگاه کنید. همین نسبت را در مقایسه بین کوبا و اکوادور و – این مهم تر از همه است – ایالات متحده آمریکا می بینید. میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در کوبا 15 برابر کمتر از این کشورهاست. 124 فوتی در کوبا در ازای هر یک میلیون نفر در مقابل 2178 نفر در بلژیک. دهان ژورنالیستهای دروغ پردازی را باید با سرب داغ پر کرد که با وارونه جلوه دادن حقایق، مقدمات جنایتی توده ای علیه مردم کوبا را فراهم می کنند. بیش از این نمی شود چیزی گفت.

و نکته آخر، کسی که در مقابل این جنایت بزرگ در حال وقوع سکوت می کند، شریک جرم است. و اگر این سکوت را تحت لفافه ظاهری سوسیالیستی انجام می دهد، در حال انجام جرمی مضاعف است. این را فراموش نخواهیم کرد.

سمت راست نمودار ارقام مربوط به کوبا، سمت چپ مربوط به بلژیک. نمودار مقایسه با اکوادور نیز در آدرس فوق هست.

22 تیر 1400

13 ژوئیه 2021

 

یک نظر بگذارید