اعزام نماینده ارشد اتحادیه اروپابه مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی،

 

Shabnameh,

اعزام نماینده ارشد اتحادیه اروپا در زمینه هماهنگی مذاکرات احیای توافق هسته ای با ایران  و معاون مسئول سرویس سیاست خارجی اش به مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، عضو کمیسیون مرگ رژیم و یکی از آمرین کشتار جمعی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷  نه موجب خشم ما باید باشد بلکه اثبات  برگ دیگری در تاریخ همدستی امپریالیست های غربی با جنایت در ایران است تا به بسیاری از کسانی که متاسفانه به “رافت” و “رحمت” این شریکان دزد و رفیق قافله باور دارند،  یادآوری کند که در امر مبارزه علیه وضعیت موجود باید همدست کسانی بود که با خطر کردن و شرکت و سازماندهی اعتصابات و اعتراضات سراسری، در خوزستان و سایر اقصی نقاط ایران علیه سیستم جنایت به مبارزه برخاسته اند.

اینکه رژیم صهیونیستی به این مسئله چه واکنشی نشان میدهد مسئله ما نیست. دولت اسرائیل و تمام دوستان دروغین مردمان فلسطین هم مسئول قتل هزاران فلسطینی هستند و آمر و عامل آوارگی و کشتار مردم فلسطین.

مردمی که حافظه تاریخی ندارند همیشه سرکوب و از همان نقطه ضربه می خورند.

#اعتراضات_سراسری

#خوزستان_تنها_نیست

#آبان _ادامه_دارد

 

یک نظر بگذارید