هاشم خواستار: اعتراضات باید سیاسی شوند!

هاشم خواستار، زندانی سیاسی و مخالف برجسته و استوار رژیم جمهوری اسلامی، در پیامی از زندان «وکیل آباد» مشهد، از آموزگاران ایران خواست که خود را به اعتراضات صنفی محدود نکنند و اعتراضات سیاسی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی را اساس مبارزات خود قرار دهند.

پیام هاشم خواستار به آموزگاران ایران:

همکاران گرامی،

معلمان آزاده سراسر ایران،

اکنون که تمام ملت ایران در فکر رسیدن به آرزوی تاریخی آزادی و دموکراسی است همه باید متوجه اصل قضیه باشند و برای رسیدن به آزادی و دموکراسی هدف داشته باشند.

دولت، دولت ورشکسته است. غیر از کارخانه پول چاپ کنی بدون پشتوانه کدام کارخانه کار می کند؟

منطقی نیست که فقط روی فعالیت صنفی متمرکز باشید ….

آنهاییکه در این شرایط حساس خودشان را محدود به فعالیت صنفی کرده اند، «از آزادی و دموکراسی بازمانده اند»، و در زمین دشمن بازی می کنند. عوامل اطلاعات در این تشکل ها نفوذ کرده اند و به زبان عامیانه این تشکل ها را دنبال نخود سیاه فرستاده اند.

کسانی که زندان رفته اند اعتبارشان را همچون اصلاح طلبانی که زندان رفته اند از بین نبرند و خودشان را به این بازیها مشغول نکنند.

کسانیکه فقط فعالیت صنفی می کنند، مثل اینکه خبر ندارند مبارزات ملت به چه مرحله ای رسیده است.

آزادی و دموکراسی بسیار نزدیک و در دسترس است. همه باید متحد شویم برای اینکه به آزادی و دموکراسی برسیم تا تمام اصناف به حقوق خود برسند، و الا برابر ضرب المثل ایرانی از کف دست که موندارد میشه مویی کند؟!

زمان حاضر زمان اعتراضات گسترده و اساسی سیاسی است.

ازخزانه خالی دولت ورشکسته که نفسهای آخر را می کشد چه انتظاری می توانیم داشته باشیم؟

۱۴۰۰.۳.۲۴

https://www.radiofarhang.nu/archive/35481.htm

 

 

یک نظر بگذارید