فراخوان به تجمع در وین در همبستگی با جنبش اعتراضی مردم ایران و اعتراض به “انتخابات” نمایشی جمهوری اسلامی

 

هموطنان گرامی!

ایرانیان  آزادی خواه!

 

روز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. در این روز جمهوری اسلامی بار دیگر مردم ایران را برای صحه گذاشتن بر انتصابات خود  و حضور در حوزه‌های انتخاباتی فراخوانده‌است.

جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال گذشته حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را از مردم سلب نموده و انتخابات را از معنای آن تهی کرده‌است.احزاب سیاسی مخالف را سرکوب نموده‌است. فعالان سیاسی را زندانی و اعدام ، از فعالیت سندیکاهای کارگری و دیگر نهادهای مدنی و سیاسی جلوگیری، فعالان صنفی کارگران، معلمان را زندانی و تبعیض علیه زنان و دگراندیشان را رسمیت داده‌است. و با تکیه بر سرنیزه سرکوب و ارعاب بر کشور حکومت می‌کند و با برگزاری نمایش انتخاباتی در صدد است به جهانیان نشان دهد که با رأی مردم بر سر قدرت است.

مبارزات مردم ایران برای رهایی از سلطه‌ی سیاه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر اوج دوباره‌ای یافته‌است. خیزش‌های مردم در دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ در بیش از ۱۳۰ شهر در سراسر ایران پاسخ دندان‌شکنی به ادعاهای رژیم و گام بلندی در نبرد علیه جمهوری اسلامی بود. رژیم در هراس از شعله‌ور شدن آتشفشان خشم مردم در صدد است امسال نمایش انتخاباتی خود را هر چه بسته‌تر و با نتیجه‌ی کاملا از پیش تعیین شده‌ برگزار کند و با توسل به تهدید مردم  این بار هم آن‌ها را برای صحه گذاشتن بر این انتصابات پای صندوق‌های رای بکشاند. اما بخش بزرگی از مردم ایران در تداوم اعتراضات خود، پیشاپیش این انتصابات را تحریم کرده اند. اقشار مختلف مردم ایران این بار مصمم‌اند که با خالی گذاشتن صندوق‌های رای شکست خفت باری را به کلیت جمهوری اسلامی تحمیل و قدرت خود را بر حکومت دیکته کنند.

 هموطنان گرامی!

همدوش و همراه با مردم میهنمان به اعتراض علیه این رژیم سرکوبگر و آزادی‌کش و نمایش مضحک انتصابات آن برخیزیم و از مبارزات هموطنان خود در ایران پشتیبانی کنیم!

زمان:

جمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰، برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

ساعت: ۱۰،۰۰ ۱۴،۰۰

مکان:

Reisnerstrasse 53, Jaugergasse 1, 1030 Wien

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین

۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱

یک نظر بگذارید