بیانیه مشترک ٢٢ نهاد چپ و دمکراتیک : نه به نمایش رسوای ”انتخابات”!

انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی است! زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!

سیزدهمین دوره نمایش «انتخابات» ریاست جمهوری رژیم اسلامی در اواخر خرداد ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار می شود که حکومت اسلامی هیچگونه مشروعیتی نداشته ومردم  پس از ٤٢ سال سرکوب و کشتار، فریب این مضحکه ها را نمی خورند. علاوه براین، رژیم وحشت زده از خیزش های مردمی، با ایجاد رعب و وحشت و با برپایی نهادهای متنوع سرکوب تلاش می کنند جای پای خود را درهرم قدرت سفت کند و با نمایش “انتخابات” نه صرفا روال عادی ترمیم نهادهای قدرت، بلکه بنا به اعتراف برخی از مسئولان نظام، گام دوم انقلاب اسلامی را تدارک ببیند که ابراهیم رئیسی قاتل یکی از مسئولان کشتار تابستان ۶٧ بمثابه جنایت علیه بشریت، یکی از کاندیداها و تجسم آن برای مقابله با  مبارزات جنبش های اجتماعی است.

‎رژیم سرمایه داری حاکم با ماهیت سرکوبگرانه و ارتجاع  مذهبی اش بخوبی دریافته است که در یک بزنگاه تاریخی قرارگرفته ومردم هرجا امکانی بدست آورده‌اند به کلیت نظام موجود “نه” گفته اند و در دو خیزش پرشور و پر وسعت در دی ماه ٩۶ وآبان ٩۸ به روشنی ازمرز اصلاح طلبی واصول گرایی نظام عبورکرده اند. مبارزات سراسری کارگران، معلمان، زنان وبازنشستگان، کادر درمانی و اقلیت های قومی برای عدالت اجتماعی، آزادی های سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، لغو مجازات اعدام، نفی هرگونه نابرابری جنسی – جنسیتی، محاکمه سران رژیم بجرم ٤٢ سال جنایت علیه بشریت درسراسر ایران همچنان درکوچه وخیابان،کارخانه، مدرسه و دانشگاه و شهر و روستا با شعار: « تنها کف خیابون ، بدست میاد حقمون » ادامه دارد.

 

‎دراین شرایط ما مدافعان راه آزادی و برابری همراه با مردم بی لبخند به این نمایش «انتخاباتی» نظیر نمایش های گذشته “نه” می‌گوییم، و با صدای بلند اعلام می‌کنیم: که کسانی که به حقوق بنیادین مردم باور دارند و ازحق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش دفاع می‌کنند به این نمایش رسوا “نه” می گویند. اعتراض به این مضحکه انتخاباتی در عین حال بیان همبستگی و تداوم فعالیت مشترک ما را به معرض نمایش می گذارد. بنابراین با تمام قوا می کوشیم از مبارزات مردم ایران در راستای آزادی، دموکراسی  و برابری پشتیبانی کنیم و بدان یاری رسانیم.

به این مناسبت در برلین، فرانکفورت، استکهلم، پاریس، لندن، سیدنی، گوتنبزگ، نیویورک و نیوجرسی آکسیون هائی  در دفاع از جنبش های آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران در مقابل سفارتخانه و کنسولگری رژیم و یا در مراکز و میادین  شهرها برگزار میشود.

 

‎سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

‎زنده باد آزادی، دموکراسی  و برابری!

 

۲٤ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱٤ ژوئن ۲۰۲۱

 

امضاء ها به ترتیب حروف الفبا:

۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی- سوئیس

٢- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن

۳- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران-  پاریس

٤- انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ/سوئد

۵- انجمن سوسیالیست ها- سوئد

۶- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد

٧- شوراي همبستگي با مبارزات مردم ايران – لندن

۸- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

٩- فدراسیون اروپرس – بلژیک

۱۰- کارگروه ارتباطات – کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان

۱۱- کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی

۱٢- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

۱۳- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

۱٤- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت

۱۵- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۶- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس

۱٧- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

۱۸- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت

۱٩- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

٢۰- کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا

٢۱- نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – غرب آلمان ٢٢ – همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس

٢۳- همبستگی با مبارزات مردم ایران – سوئیس

 

Kupg_iran@yahoo.de آدرس تماس از طریق کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین:

 

یک نظر بگذارید