تجمع اعتراضی بزرگ و سراسری بازنشستگان

تجمع اعتراضی بزرگ وسراسری بازنشستگان تامین اجتماعی  در دهها شهر

یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

بازنشستگان تامین اجتماعی برای سومین بار در اولین ماه سال ۱۴۰۰بار دیگر همزمان درتهران و شهرهای کرج ، اهواز  قزوین ،اراک ،خرم آباد، اصفهان، مازندران بهشر ، تبریز، بجنورد، کرمانشاه، شیراز، زنجان، نوشهر، نیشابور در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی و وعده های دروغین مسئولان و نارضایتی شدید از وضعیت موجود به خیابان ها آمدند.

💥زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

#اتحاد_اعتصاب

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

 

یک نظر بگذارید