حماسه سیاهکل و موضع خمینی

 

خمینی ،حماسه سیاهکل را حادثه آفرینی استعمار قلمداد کرد!

آخوند حمید روحانی در این باره می گوید: ( در سال 49 گروهک مارکسیستی و کمونیستی سیاهکل حرکتی کرد که اثر عمیقی بر ملت گذاشت.خطر این بود که نهضت از مسیر راستین خود خارج شود. در این جا امام طی نامه ای به اتحادیه دانشجویان مسلمان خارج کشور نوشتند:از حادثه‌آفرينى استعمار در كشورهاى اسلامى نظير حادثه سياهكل و حوادث تركيه فريب نخوريد و اغفال نشويد».)

 

یک نظر بگذارید