اعلامیه دست نویسی که در سیاهکل پخش شد

این اعلامیه دستنویس که قبلا تهیه شده بود ،در روز 19 بهمن سال 1349 بعد از عمل انقلابی حمله و تسخیر پاسگاه ژاندارمری سیاهکل توسط دسته جنگل، در بین مسافرین ماشین مصادره شده پخش گردید.

 

برادران و خواهران هموطن!

حکومت ظالم و اربابان خارجی اش سالیان درازی است که بر دوش این ملت رنج دیده سنگینی می کند. جنگل ،دریا و سایر منابع طبیعی را به اسم ملی شدن غارت میکند.چای دوبنه را مفت خریده و گران می فروشند،مالیات های سنگین هر روزه به شکلی بر مایحتاج ملت فقیر می بندند.آیا میتوان دست روی دست گذاشت و با ظلم و فقر و گرسنگی و بیکاری و بیماری ساخت ؟ آیا می شود با التماس و عریضه حق را گرفت،فحش های ژاندارم و جنگلبان و نزول خوار راشنید ودم بر نیاورد؟ بپاخیزید تا این دستگاه ظلم و جور را بر اندازید.

یگانه راه، جواب زور را با زور دادن است.حق گرفتنی است. دیگر ساکت نباید بود . تنها راه برانداختن ظلم شرکت کارگران ،دهقانان و روشنفکران در مبارزهای مسلحانه و سخت و طولانی است .

پیروز باد اتحاد دهقانان و شهری های مبارز

 

جنبش مسلحانه انقلابی ایران

برگرفته از کتاب 🙁 چریکهای فدایی خلق از نخستین کنش ها تا بهمن  1357)

  • مضافا اینکه پخش اعلامیه دست نویس توسط رزمندگان سیاهکل که نوشته رفیق صفایی فراهانی بوده ، توسط دانشجویانی که در سال 50 در زندان قرل قلعه زتدانی بوده اند نیز نقل شده است .

 

info@degarguny.com

 

 

یک نظر بگذارید