بیانیه مشترک ۲۷ نهاد چپ و دمکراتیک: ما از مطالبات زندانیان سیاسی اعتصابی در ایران پشتیبانی می کنیم !


مارس 21, 2021

 

همزمان با فرا رسیدن نوروز در اعتراض به کشتار آبان ۹۸، کشتار سراوان، تبدیل زندان به قتلگاه و شکنجه گاه زندانیان سیاسی و عقیدتی ۳۴ نفر از زندانیان سیاسی زن و مرد در چندین زندان به شکل همزمان دست به اعتصاب غذای سه روزه زده اند.

صدای این زندانیان سیاسی از درون اسارتگاه نظام سرمایه داری حاکم ، صدای آزادی و عدالتخواهی است؛ صدای اعتراض به گرسنگی و دستمزدهای زیر خط فقر است، صدای اعتراض به تبعید و آزار و زجرکش کردن زندانیان سیاسی و اعدام در زندان هایی است که درهایش به سوی گورستان باز می شود، صدای در گلو خفه شده فرودستان حاشیه نشین و صدای همبستگی با کارگران، بازنشستگان و معلمان است.

ما امضاء کنندگان این بیانیه ،  اعلام می کنیم:  که استواری و پایداری ، همگرایی و همبستگی زنان ومردانی که در اسارتگاه سرکوبگران برای کرامت انسانی؛ حرمت آزادی و حق رهایی دست به اعتصاب غذا زده اند را ارج می نهیم؛ با اعتراض شان همراهیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

۲۱ مارس ۲۰۲۱ برابر با اول فروردین ۱۴۰۰

امضاءها به ترتیب حروف الفباء:

۱اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی- سوئیس

٢آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن

۳انجمن سوسیالیست ها- سوئد

٤انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران-  پاریس

۵انجمن پناهندگان ایرانی- گوتنبرگ/ سوئد

۶جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد

٧حامیان مادران پارک لاله- استکهلم

۸شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم

٩شوراي همبستگي با مبارزات مردم ايران – لندن

۱۱شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران

۱٢شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

۱۳کارگروه ارتباطات – کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

۱٤کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

۱۵کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت

۱۶کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلین

۱٧کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۸کانون همبستگی با کارگران ایران- کانادا

۱٩کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

٢۰کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس

٢۱کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

٢٢کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا

٢۳کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت

٢٤کنشگران سیاسی ایران در لس آنجلس

٢۵نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران- غرب آلمان

٢۶همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس

٢٧همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس

آدرس تماس از طریق : کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین

kupg_iran@yahoo.de

 

یک نظر بگذارید