مینا اسدی درباره ی ترانه ی: تو بارونی، تو آفتابی می گوید:

من این شعر را بدون آن که چیز زیادی از چریک های فدایی خلق بدانم برای عباس مفتاحی از بنیان گذاران سازمان و اسدالله مفتاحی سرودم، دو برادری که رژیمِ شاه در آن‌ زمان برای سَرِشان صد ‌هزار تومان جایزه تعیین کرده بود. آنان اهل ساری و همشهری من بودند و همبازی و همکلاسِ برادرانم و همین برای من انگیزه‌ای شد تا این شعر را بنویسم…

 

ترانه ی تو بارونی، تو آفتابی اولین کار مشترک اسفندیار منفردزاده و مینا اسدی است که در اوایل دهه ی پنجاه با صدای رامش اجرا شد و در شکلِ صفحه، توسطِ کمپانی آهنگ روز به بازار آمد.

 

این ترانه فقط یک ‌بار با صدای رامش در برنامه‌ ی “ما و شما”صبح جمعه رادیو پخش شد و اجازه‌ نیافت که در برنامه‌ ی چشمک عصر همان ‌روز از تلویزیون پخش شود

یک نظر بگذارید