ما خر نمی شویم ‌‌‌

امروز حجت الاسلام رییسی گفت : هرکس در انتخابات شرکت نکند، در جبهه دشمن است. مسعود جعفری‌زاده این سخن شنید و قلم از نیام کشید. ببینید چه سرود:

 

ما خر نمی شویم

‌‌‌

ما با دروغ و شعبده منتر نمی‌شویم    

             لوطی‌! نگیر معرکه، عنتر نمی‌شویم

دوران خرسواریِ رندان به‌ سر رسید   

             پالان‌‌ ندوز شیخ، که ما خر‌ نمی‌شویم

هردو جناح، فاسد و دزدند و بی شرف  

           بینِ سگ‌ و شغال مخیّر نمی‌شویم

با حجله‌های سبز و سفید و بنفشِ رأی   

        در‌ یک ‌زمان عروس دو شوهر نمی‌شویم

با رأیِ‌ ما جوازِ خیانت گرفته اند         

            دیگر‌ شریکِ این بد و بدتر نمی‌شویم

یک عمر توی صحنۀ این بازی کثیف    

         بازیچه بوده‌ایم و دیگر‌ نمی‌شویم

چون سوگوارِ داغِ هزاران برادریم 

                  با قاتلان، برادر و خواهر نمی‌شویم

بی‌اعتماد و دل‌زده، تلخیم مثل زهر    

            در‌کام شیخ، قند مکرر نمی‌شویم

 

یک نظر بگذارید