فراخوان به تجمع توسط  ٢٧ نهاد چپ و دمکراتیک در پشتیبانی از مبارزات مردم بلوچستان !

 

مردم بلوچستان را تنها نمی گذاریم! با مردم سیستان وبلوچستان همدل،همراه و همدردیم!

وضعیت دهشتناک اقتصادی ،اجتماعی و ویژگی  وتناقضات درونی نظام  جمهوری اسلامی ایران به گونه ای دم افزون برشدت رویاروئی های مردم با آن افزوده است .جمهوری اسلامی هم نان از سفره  مردمان می رباید وفقر، فلاکت و گرسنگی مداوم را به آنان تحمیل می کند وهم همزمان تلاش های آنان را برای زنده ماندن به خاک و خون می کشد. برنامه وسیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی درسیستان وبلوچستان بیشترین حد ازفقر، بی خانمانی ، بیکاری، (نرخ بیکاری جوانان دراین منطقه بالای ۵۰ درصد است ) محرومیت و نابرابری را شدت بخشیده است. جوانان بلوچ برای امرارمعاش به خرید و فروش گازوئیل و سوختبری در دو سوی مرز اقدام کرده اند. جمهوری اسلامی برای چنگ انداختن برسود چنین تجارتی، طرحی را از سوی وزارت کشور و وزارت نفت با همکاری سپاه پاسداران در منطقه به اجرا گذاشته است.

این طرح، عملا بخش وسیعی از جوانان  این منطقه را از تنها راه امرار معاش محروم کرده است. سپاه پاسداران اعتراضات این جوانان را در سراوان به گلوله  بسته و آنا ن را به خاک و خون کشیده است. بیش از ده نفر از جوانان سراوان با رگبار گلوله کشته شده  و گروهی نیز زخمی شده اند. درهمین حال اعتراضات مردم بلوچ در روز های گذشته به شهر ها و مناطق دیگر استان کشیده شده واعتراضات بیشتری را بر انگیخته و در بعضی از شهرهای استان اعتصاب عمومی کرده اند.

ما  اقدام جنایت کارانه سپاه پاسداران در به گلوله بستن جوانان بلوچ را محکوم می کنیم!

ما با خانواده های داغدار  بلوچ  همدل وهمدردیم واز اعتراضات حق طلبانه آنان برای نان و آزادی  حمایت می کنیم وصدای اعتراضاتشان  را پژواک می دهیم. اکنون بیش از پیش همدلی و پشتیبانی از مبارزه و اعتراض علیه حاکمیت جمهوری اسلامی از سوی مردم در مثلت خونین سیستان و بلوچستان، خوزستان ، کردستان و در سراسر ایران به ضرورت روز تبدیل شده است.

اقدام جنایتکارانه سپاه پاسداران بر علیه جوانا ن بلوچ که برای  حق حیات خود وتامین لقمه ای نان، به رگبار سپاه پاسداران به خاک غلطیده اند ، همه نیروهای مدافع آزادی، دمکراسی و برابری  را بر آن می دارد که در برابر این جنایت هولناک و دهشتناک سکوت نکنند. رهایی مردم بلوچ در گرو همبستگی تمامی  شهروندان ایران میسر است.

متاسفانه در برخی از کشورها با توجه به ممنوعیت اجتماعت بعلت کووید ۱٩ امکان برگزاری تجمعات درهمبستگی با مردم بلوچستان وجود ندارد. تاریخ تجمعات توسط هر نهادی با زمان و محل برگزاری جداگانه اعلام خواهد شد.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!

۲۶  فوریه ٢۰٢۱  برابر با  ۸ اسفند

امضاءها به ترتیب حروف الفباء:

اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی- سوئیس

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران-  پاریس

انجمن سوسیالیست ها- سوئد

آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن

جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ- سوئد

حامیان مادران پارک لاله- استکهلم

زنان مستقل کلن- آلمان

شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه

شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم

شوراي همبستگي با مبارزات مردم ايران – لندن

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران

شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران

کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین

کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا

کانون نقد و گفتگو

کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت

کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

کارگروه ارتباطات – کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا

گروه همبستگی ایرانی- آلمانی شهر اشتوتگارت- آلمان

همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس

آدرس تماس از طریق کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین

Kupg_iran@yahoo.de

 

یک نظر بگذارید