راه کسب پول و ثروت درسته بازه، اما شرافت انسانی کجا رفته؟

 

 

سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه همواره در کنار کارگران مخالف سرسخت خصوصی سازی بوده و هست.

اما در سال های اخیر مشاهده میشود برخی از اعضای برکنار شده سندیکا که حتی خودشان رسما نامه استعفا داده اند و اقرار داشته اند که فعالیت سندیکایی و کارگری نخواهند داشت،و حتی در مصاحبه ها گفته اند که سندیکا در هفت تپه فعالیت ندارد! اما حالا به عنوان . دبیر و مسئول روابط عمومی  و.. در صدد تحمیل خود بر هفت تپه و کارگران این مجتمع بزرگ هستند.

در فیلم کوتاهی که در روزهای اخیر توسط یک عامل نفوذی  و یک خودفروخته مدعی حامی کارگر منتشر شده میبینیم که شخص فریدون نیکوفرد با عنوان جعلی دبیر سندیکای هفت تپه در همراهی با .محمد مسحنه که خدمت گذار اسدبیگی و بخش خصوصی شده اند، از بخش خصوصی و خصوصا خانواده اسدبیگی دفاع و قدردانی میکنند.

این در حالیست که عامل تمامی مشکلات امروز هفت تپه و کارگران همین بخش خصوصی و عامل تمامی پرونده سازی ها علیه کارگران و فعالین کارگری همین خانواده اسدبیگی و نیروهای نفوذی اطلاعاتی از جمله شورای اسلامی کار و فریدون نیکوفرد و رضا رخشان هستند.

 

زمانی که صحبت از بی اخلاقی . اسدبیگی و طاهرخانی در کنار رضا رخشان به میان میامد، رخشان به راحتی میگفت: چه عیبی داره منم شراب میخورم! (معلوم شد که ایشان همسفره آقایان بوده است). گفته شد که اینها بنیه اخلاقی ثابتی ندارند و هر کاری ازشان بر میاید، رخشان جواب می دهد که بحث شخصیت کارفرما به ما ربطی ندارد!

.

اقای نیکوفرد با راه انداختن شوهای تبلیغاتی بی وقفه در این روزهای حساس خلع ید و حمایت از کارفرمای بخش خصوصی، باز هم چهره حقیقی خود به عنوان ضد کار و کارگر را نشان داد.

آری درست است که قدرت، تابع سرمایه است، اما شرافت و انسانیت همچنان باید آزاد و آزادگی شعار کارگران حقیقی باشد و سندیکای کارگری هفت تپه بار دیگر اعلام میکند از چنین عواملی مبراست و این افراد اصولا سنخیتی با حرکت و مطالبه گری کارگری ندارند.

پر واضح است که در این نوشتار خصومت شخصی جائی ندارد و نگرش و روش افراد طبق حرف و عمل انها مورد نقد قرار میگیرد که اینها از خط  کارگری و آزادگی عدول کرده اند ودر صف کارفرما .

 

پرونده سازی ها علیه کارگران و فعالین کارگری هفت تپه برای آقایان کافی نبوده، حالا وقاحت را به حدی رسانده اند که علنا بیرق کارفرمای فاسد  بخش خصوصی را بالای سر خود گرفته اند.

بار دیگر اعلام میکنیم که کارگر و راه کارگر با سرمایه و زور در یک مسیر نبوده و نخواهند بود چراکه منافع این دو هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارد و افرادی که چون بید‌. به هر وزش بادی به طرف قدرت خم میشوند از راه شریف کارگری جدا هستند و مورد تائید کارگران نیستند.

 

💥زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

syndica.hafttape@gmail.com

 

 

 

 

 

 

یک نظر بگذارید