در حمایت از خواست‌های بازنشستگان کشورمان:

در حمایت از خواستهای بازنشستگان کشورمان:

داشتن زندگی شایسته، حق همگان است!

« تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم»

روز سه شنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹ بازنشستگان و

مستمری بگیران سراسر کشور در شهرهای مختلف با تجمع و راهپیمائیبرخواست‌ها و مطالبات خود تاکید کردند. در این تجمعات که در تهران، تبریز، رشت، ساری، مشهد، کرمانشاه، نیشابور، اراک و ده ها شهر دیگر برگزار شدند، بازنشستگان با حضور در مقابل وزارت کار، ادارات تامین اجتماعی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و دیگر مراکز دولتی  با شعار‌ «گرانی تورم بلای جان مردم»،‌ « تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم»،‌ « ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه»، « وعده وعید کافیه سفره‌هامون خالیه» …. خواستار پاسخگوئی به مطالبات بر حق خود شدند.

بازنشستگان سراسر کشور در روز ۱۴ دی ماه۹۹ نیز دست کم  در یازده استان کشور به خیابان آمدند، در جلوی فرمانداری ها و استانداری‌ها به اعتراص برخاستند و خواسته های خود را  برای تامین حداقل زندگی فریاد زدند. آنان، از طرف رژیم و سازمان تامین اجتماعی – سازمانی گه گویا باید مدافع حقوق آنان باشد- گوش شنوایی نیافتند. هم چنین در شرایط کرونایی، روز ۲۱ دی ماه نیز به فراخوان” اتحاد بازنشستگان کشور ” تجمعی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند که با حمایت وسیعی روبرو گردید. این تجمع‌ها مورد حمایت سندیکاهای شرکت واحد و هفت تپه، فعالین سیاسی، معلمین، دانشجویان، زنان  و بسیاری از گروه‌های کارگری قرار گرفت .

بازنشستگان در تجمعات خود ضمن تشریح نارسایی ها و کمبودهای معیشتی و مستمری ماهیانه‌ی خود به نحوه‌ی  عملکرد دولت و سازمان  تامین اجتماعی اعتراض می کنند و شعار می‌دهند که: «کشتی بازنشسته، دیگر به گل نشسته»و «حقوق ما به ریاله، هزینه ها به دلاره». در واقعیت نیز، گرانی روزآفزون مایحتاج اولیه زندگی را بر بخش بزرگی از مردم کشور و از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران کشور دشوار ساخته است.

در شرایطی که متوسط نسبی خط فقر حداقل  هشت میلیون تومان است و مستمری‌بگیران بطور متوسط یک و نیم تا دو میلیون تومان دریافت می‌کنند. قریب چهارده   سال است که حقوق مستمری بگیران به روز نشده است. رژیم فریبکارانه و با بهانه‌ی متناسب سازی به‌جای همسان سازی، به تبعیض بین بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ادامه  می‌دهد .در حالی که تورم بالای چهل درصد است، فقط پانزده درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده‌است .

در شرایطی که اختلاس‌های میلیاردی و دزدی های نجومی بیداد می‌کنند، گرانی سرسام‌آور مایحتاج زندگی، فشار هر چه بیشتری به مستمری‌بگیران وارد می کند، بازنشستگان بعد از یک عمر کار و زحمت، این حق را دارند که زندگی شایسته‌ای داشته‌باشند.

بازنشستگان  خواستار آن هستند که مستمری به خط فقر رسانده شود، همسان سازی  انجام پذیرد و خدمات درمانی رایگان به  آنان تعلق گیرد.

ما از مطالبات و خواسته های به حق بازنشستگان کشور حمایت می‌کنیم و خواهان پشتیبانی همه جانبه‌ی شهروندان از اعتراضات بازنشستگان به وضعیت نابسامان معیشتی خود هستیم .

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران  در وین

 ۸ بهمن ۱۳۹۹ ۲۷ژانويه ۲۰۲۱

 

یک نظر بگذارید