35 در صد کارگران از مزایای شغلی بهره مندنیستند!

 

۳۵ درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند

توفیقی» رئیس کمیته دستمزد:

۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است؛ به حدود ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.

پرداخت حق سنوات، بن خوار و بار، حق مسکن یک قانون است؛ اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی‌شود.

دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند، اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟

بهتر است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید./تسنیم

 

 

 

 

 

یک نظر بگذارید