اعتراض پرستاران به شرایط شغلی

 

 

یکشنبه ۵ بهمن ۹۹، شماری از پرستاران بیمارستان‌میلاد تهران، در اعتراض به شرایط شغلی خود، در محوطه بیمارستان دست به تجمع زدند.

یکی از معترضان با بیان اینکه حق کرونا به ما پرداخت نشده است، گفت:

کارانه ما مدتهاست ثابت مانده و افزایش دستمزد پرستاران شامل حال ما نشده است.

 

 

 

یک نظر بگذارید