اطلاعیه مشترک: چهارم بهمن! سالگرد کشتار کارگران اطلاعیه مشترک: چهارم بهمن! سالگرد کشتار کارگران خاتون آباد خاتون آباد

کارگران هفت تپه در مسیری گام گذاشته اند که کارگران خاتون آباد آن را هموار کردند

روز شنبه چهارم بهمن ماه ۱۳۸۲ ( ۲۴ ژانویه۲۰۰۴ ) در دوران دولت خاتمی ،رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی تظاهرات کارگران مجتمع “ذوب مس” خاتون آباد از توابع شهرک بابک (کرمان) را توسط گارد ویژه ضد شورش به گلوله بست.در آن روز کارگران این شرکت و خانواده هایشان که نگران آینده خود بودند در مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتراض و سپس اعتصاب بر علیه سیاست اخراج سازی کارفرما زدند. آنان از طرف مقامات فرمانداری شهر مورد تهدید قرار گرفتند. آنان با حمل پلاکاردهایی که بر روی آنان نوشته شده بود؛ “خط فقر ۳۰۰ هزار تومان ، خط بقا ۱۰۰ هزار تومان” در شهر دست به راهپیمایی گسترده ای زدند و حتی جاده های منتهی به شهر را مسدود کردند. آنان فریب وعده و وعید فرمانداری را نخوردند و حیله “خانه کارگر” را که خواهان متفرق شدن کارگران بودند و قصد داشتند از حضور کارگران قرار دادی در محل کار جلوگیری نماید دفع کردند. کارگران متحد گرد هم آمده و خواستار استخدام دائمی همکاران خود شدندکه با گلوله های حاکمان ستمگر رو برو شدند. دامنه اعتراضات کارگری به سراسر شهر بابک کشیده شد و نیروهای سرکوبگر رژیم که تا دندان مسلح بودند، شهر را محاصره نموده و از زمین و هوا کارگران معترض را به گلوله بستند. دراین حمله وحشیانه چهارنفر از کارگران به اسامی مؤمنی، مهدوی، ریاحی و جاویدی و یک دانش آموز به نام پور امینی کشته شدند.به گلوله بستن کارگران یکی از وجه مشترک دو رژیم سرمایه داری شاه و جمهوری اسلامی در خفه کردن اعتراضات کارگری در ایران بوده است. در سال پنجاه نیز صف اعتراضی کارگران جهان چیت کرج توسط مزدوران مسلح رژیم شاه در محل “کاروانسروا سنگی” با گلوله پاسخ داده شده بود که طی آن تعدادی از کارگران کشته و زخمی شدند.

مسیری را که کارگران خاتون آباد با خون خود هموار کردند امروز کارگران هفت تپه با اتحاد و همبستگی می پیمایند.همزمان با خواست تامین نیازهای اولیه معیشتی، مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل کارگری ، بازگشت به کار همکاران اخراجی و لغو خصوصی سازی آن راهی است که جنبش کارگری را به اتحاد با دیگر جنبش های اجتماعی در تغییر شرایط موجود هدایت می کند.

جمهوری اسلامی برای بقاء ننگین خود هر اعتراضی را با سرکوب و زندان و شکنجه پاسخ داده است. زندان های رژیم جمهوری اسلامی به شکنجه گاه و قتلگاه کارگران و زحمتکشان مبارز و انسانهای آزادیخواه تبدیل شده است. دهها کارگرومعلم و فعال زنان ودانشجویان و دیگر جنبش های اجتماعی فقط بجرم خواسته های اولیه انسانی در زندان بسر میبرند و یا به حکم های بلند مدت محکوم شده اند. تبعیض جنسیتی و سرکوب اقلیتهای ملی و مذهبی به وحشیانه ترین شکلی در جریان است. در شرایطی که اوضاع جامعه بعلت پاندمی کرونا شرایط سختی را بویژه برای زندانیان زن و مرد تبدیل کرده است، رژیم ضد انسانی با اذیت و آزار هرچه بیشتر با آنان برخورد میکند، اما در همین شرایط نه تنها در بیرون زندان اعتراض و مبارزه در جریان است، بلکه زندانیان زن و مرد با تمام توان اعتراض و مقاومت خستگی ناپذیری را در زندانها در مقابل این جانیان به نمایش گذاشته اند.

خیزش های دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ شکاف بین اکثریت جامعه و رژیم اسلامی را عمیق تر کرد و مبارزه مستقل به اشکال مختلف برای نابودی رژیم اسلامی و فراهم شدن تامین معیشت و رفاه و آزادی از طریق کارگران، معلمان، بازنشستگان، بخش درمانی، بیکاران، دانشجویان و … در ایران ادامه دارد. راهی را که کارگران خاتون آباد هموار کردند و اکنون کارگران هفت تپه در آن گام گذاشته اند با اتحاد و همبستگی وادامه مبارزه متشکل ،با هر توانی که داریم، به کمپین و کارزار سراسری علیه رژیم اسلامی و جنایاتش در هر کجا که هستیم تبدیل کنیم. یکی از مطالبات محوری این کارزار و همزمان با تشکل های کارگری در ایران، در محکومیت احضار ۲۸ نفر از کارگران هفت تپه به بیدادگاه رژیم و تشکیل پرونده قضایی برای آنها میباشد.

.یاد کارگران جانباخته خاتون آباد گرامی باد!
تمامی زندانیان سیاسی فوری و بدون قید و شرط بایدآزاد شوند!
شکنجه و اعدام فورا باید لغو شود!
پاینده باد مبارزات کارگران هفت تپه!
پرونده سازی قضایی برای فعالین کارگری و اجتماعی باید متوقف شود!
نابود باد رژیم جمهوری اسلامی!

امضاء کننده گان:

شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
زنان مستقل کلن
پلاتفرم زاگرس – کلن
همبستگی با مبارزات مردم ایران – سوئیس
شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم
شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی – فریاد خاوران
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد،
کمیته استکهلم زنان شرق کردستان – روناک
حامیان مادران پارک لاله – استکهلم
پلاتفرم دمکراتیک ایران – استکهلم
انجمن سوسیالیستها – سوئد
اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی – سوئیس
شورای همبستگی پناه جویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن
کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران – فرانکفورت
شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران – لندن
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – سوییس
کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین
کانون اندیشه کپنهاگ – دانمارک
کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ – سوئد
انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ – سوئد
جمعی از فعالان اجتماعی ، سیاسی وپناهندگان – گوتنبرگ – سوئد
کانون همبستگی با کارگران ایران و کانادا
کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا
کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر
نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران – غرب آلمان

 

یک نظر بگذارید