سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: با نظرات عقب مانده و غیر علمی با جان انسان ها بازی نکنید!

 

 

زندگی حق همگانی است، کسی نمی تواند برای این حق تصمیم بگیرد!

 

ویروس مرگبار کرونا نزدیک به یک سال است که جان هزاران هزار نفر را گرفته است.

براساس آخرین تحقیقات پزشکی واکسن ویروس مرگبار کرونا هم اکنون تهیه و در بیشتر کشورها مراحل آماده سازی و واکسیناسیون شروع شده است.

اما متاسفانه مردمی که در جغرافیای به نام ایران زندگی می کنند، نه تنها از داشتن امکانات لازم و رایگان خدمات پزشکی و درمانی برخوردار نیستند، بلکه ما شاهد قربانی شدن  مردم بی دفاعی هستیم که به خاطر نظرات غیر انسانی، غیر علمی، از امکان واکسیناسیون محروم شده اند.

تمام افراد باید بطور رایگان از تمام خدمات درمانی، پزشکی و واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا برخوردار شوند.

خواست ما کارگران این است که واکسیناسیون باید شروع شود و با  نظرات عقب مانده و غیر علمی بیشتر از این جان انسان را به خطر نیاندازید.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۷ دی ماه ۱۳۹۹

💥زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

#اتحاد_اعتصاب

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

@syndica_7tape

 

 

 

یک نظر بگذارید