رضا عابد بدرستی از میراث مثبت آیت الله خمینی میگوید:

 

بلی آیت الله خمینی ما را از خواب یکهزار و چهار صد ساله بیدار کرد.

 

آیت الله خمینی به ما فهماند که دین بطور اعم و اسلام بطور اخص آنچیزی نیست که در ذهن ما جای داده شده است که از متأخرین تا معاصرین ، از عارفانی چون مولانا و دانشمندانی چون ابن سینا و بیرونی و از دکتر شریعتی با نثر شیوا و قلم سحارش تصویری دل انگیز ولی دروغین از اسلام در ذهن ما ترسیم کرده اند.

آیت الله خمینی به ما فهماند که سلطه دینی از خوفناکترین سلطه هاست، که جانیان فجیع ترین و بیرحمانه ترین جنایات را با آرامش وجدان مرتکب می شوند چون بر این اعتقاد راسخ متکی هستند که رسالت خداوندی را بر عهده دارند و در نتیجه جنایات خود را عین ثواب می پندارند .

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

*میراث آیت الله خمینی*

 

خمینی نقش برجسته ای در تاریخ ایران دارد. او مردمی را که به سیاست نمی اندیشیدند به عمق رفتارهای سیاسی وارد کرد.

آیت الله خمينى ماهیّت مذهب و روحانیّت شيعه و نقش آنها را در عمل به مردم ايران شناساند.

نظام طبقاتی ایران را درهم ریخت و کسانی را به قدرت رسانيد که حتّی در رؤیاهای خود خواب رسیدن به قدرت را هم نمی دیدند.

امروز بعد از (٥٧) سال که از جريانات پانزده خرداد و (٤٢) سال از انقلاب سال (١٣٥٧) می گذرد، مردم ايران در جائی ایستاده اند که اکثراً حکومتی دموکراتیک، جدائی دین از حکومت و قدرت گرفتن نیروهای شایسته و شایسته سالاری و برقراری عدالت اجتماعی را خواهان هستند.

*بدون گذر از انقلاب سال (١٣٥٧) مردم ايران به این درجه از روشنگری و روشنفكرى نمی رسیدند!*

آیت الله خمینی ناخودآگاه و ناخواسته پلی شد برای گذر از باور ها و اعتقادات سنّتی به افکار مدرن!

مردم ایران اعم از زن و مرد اکنون جزو آگاه ترین مردم در خاورمیانه از نظر اندیشه های سیاسی و فرهنگی هستند.

مردم ايران هزینه های زیادی دادند و گویا این سخن کسروی درست بود كه گفت:

*«تاریخ ایران یک حکومت به روحانیت شيعه بدهکار بود!»*

مردم ما برای اینکه افکارشان پالایش بیابد نیاز داشتند تا ببینند روحانیت و مذهب در مرحله ی عمل چه اقداماتی می توانند انجام دهند.

*اگر روشنفکران غير مذهبى هزاران کتاب می نوشتند، نمی توانستند این همه روشنگری در افکار عمومی ايجاد بكنند*

ما از بُرهان خُلف و دیالکتیک استفاده میکنیم ، هر پدیده ای ضدّ خود را در درونش پرورش می دهد .اگر آنتی تز حکومت سکولار پهلوی حکومت مذهبی بود، آنتی تزحکومت استبدادی مذهبی و تبعیض آمیز، حکومتی سکولار و دموکراتیک  و عدالت خواه خواهد بود.

آیت الله خمینی به ایده آلش که یک حکومت اسلامی بود رسید ولی این را نمی دانست که بر اثر عملکرد غلط حکومت اسلامی، جدائی حکومت از مذهب بعنوان یک خواست عمومی در ايران مطرح خواهد شد

رضا عابد

 

رضا عابد (اصلان عابری زاهد) (زادهٔ ۲۲ تیر ۱۳۳۵) در لاهیجان نویسنده، شاعر و منتقد ادبی ایرانی است. او از اعضای کانون نویسندگان ایران است

یک نظر بگذارید