نامه رئیس اتحادیه کارگری اتریش به حسن روحانی

نامه رئیس اتحادیه کارگری اتریش به حسن روحانی: ما از اعتصابات کارگران ایران برای «نان، کار و آزادی» حمایت می‌کنیم

اکتبر 3, 2020

دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران، تهران ، خیابان پاستور

جناب آقای رئیس جمهور؛

ما به نمایندگی از طرف فدراسیون اتحادیه های کارگری اتریش از موج اعتصابات اخیر در شرکت های ایرانی توسط کارگران و اتحادیه های صنفی به رسمیت شناخته نشده شان که به دلیل فقر فزاینده در کشور خواستار “نان، کار و آزادی” هستند حمایت می کنیم.

کارگران مجتمع کشت و صنعت “هفت تپه” در استان خوزستان در جنوب غربی ایران به دلیل عقب افتادگی دستمزد و همچنین در اعتراض به دستگیری مکرر رهبران اعتصاب، مانند فعال سندیکایی اسماعیل بخشی، از چند ماه پیش تا کنون در اعتصاب بوده اند. کارگران اعتصابی همچنین مورد حمایت روزافزون جامعه مدنی کشور قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به سپیده قلیان، روزنامه نگار زندانی شده به دلیل همبستگی با اعتصاب کنندگان، اشاره کرد.

همانطور که به خوبی می دانید این دستگیریها بر خلاف قوانین مصوبه سازمان بین المللی کار از جمله کنوانسیون ٨۷ (آزادی تشکل ها و حمایت از حق تشکل ها) است.

تقریباً ۳۰ شركت بزرگ در بخش کلیدی انرژی و بزرگترین كارخانه شکرسازی كشور در حال اعتصاب هستند. در این حال دولت سعی كرده است به هر طریق موجود از اعتراضات جلوگیری كند. خصوصی سازی این شرکت های بزرگ که قبلاً دولتی بودند، منجر به سو مدیریت و ثروتمند شدن عده قلیلی به هزینه مردم و بخصو ص کارگران شده است.

در طول دهه گذشته فعالین سندیکایی و کارگران ایران شاهد فساد، سرکوب، ارعاب، تهدید و در مواردی شکنجه همکاران و خانواده هایشان توسط کارفرمایان و دولت بوده‌اند. کارگران اعتصابی خواستار ملی شدن مجدد شرکت‌های دولتی، بازگرداندن کارگران اخراجی، توقف سرکوب سازمانهای کارگری توسط پلیس، پرداخت حقوق و مزایای معوقه و همچنین حق تشکیل اتحادیه های مستقل خود هستند.

ما به نمایندگی از طرف فدراسیون اتحادیه های کارگری اتریش از مقامات ایران می خواهیم که فعال صنفی، اسماعیل بخشی، و روزنامه نگار بازداشتی، سپیده قلیان هر چه زودتر آزاد شوند. ما همچنین خواستار شروع دیالوگ اجتماعی واقعی با مخالفان برای برقراری آرامش اقتصادی و اجتماعی در کشور هستیم.

با احترام،

ولفگانگ کاتزیان، مدیر اجرایی فدراسیون اتحادیه های کارگری اتریش

رونوشت: محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

 

یک نظر بگذارید