قطعنامه به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی لغو مجازات اعدام

 

قطعنامه به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی لغو مجازات اعدام

 

اعدام در ایران و در سراسر جهان باید فوراً متوقف شود!

 

– از آنجا که انسان، انسان است و باید زنده بماند،

– از آنجا که اعدام یعنی سلب حق حیات انسان،

– از آنجا که لغو حکم اعدام دفاع از حق حیات است،

ـ از آنجا که انسانها حق حیات دارند و هیچ قانون و حکومتی نباید آن را سلب کند،

– از آنجا که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با به اجرا    گذاشتن احکام اعدام، وحشیانه  می خواهد برای تثبیت حاکمیت خود به این بربریت طبقاتی ادامه دهد،

– از آنجا که طی بیش از چهار دهه گذشته ایران از نظر تعداد اعدام ها دومین رقم جهانی با سالانه بیش از ۲۰۰ نفر اعدام را به خود اختصاص داده است،

– از آنجا که اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده و ایران جزو 20 کشوری است که هنوز در آن حکم اعدام اجرا می شود،

– از آنجا که این حکم وحشیانه در ایران حتّا در مورد زنان و کودکان زیر 18 سال هم اجرا       می شود،

– از آنجا که هم اکنون ده ها انسان مبارز و آگاه در سراسر کشور در لیست سیاه دژخیمان رژیم برای اجرای حکم اعدام قرار دارند،

– از آنجائیکه، هیچ حق طبیعی، بدون تلاش و مبارزه نتوانسته بدست بیآید، یکایک حقوق و آزادی‌هایی که ما امروزه می‌شناسیم و از آنها دفاع می‌کنیم، حتی بنیادین‌ترین آنها که حق حیات باشد، محصول مبارزه، تاریخ و عقب راندن ساختارهای سرکوب و قدرت است. امروز هم حق حیات و منع مجازات اعدام مبارزه ای جدی و سراسری را می طلبد.

ما شرکت کنندگان در این مراسم جهانی، قاطعانه خواهان توقف فوری اعدام و لغو قانون اعدام انسانها در سراسر جهان هستیم !

ما خواهان لغو فوری احکام صادره برای تمام انسانها و توقف بلادرنگ اجرای این احکام ضد بشری هستیم.

ما خواهان منع تعقیب ها، احضارها، بازجوئی ها و … که اغلب به اتهامات واهی “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری”، “عضویت در فلان تشکل” و … به صدور حکم اعدام منجر می شود، می باشیم.

تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند!

کلیه افرادی که در لیست سیاه جمهوری اسلامی برای اعدام قرار دارند به حمایت فعال و گسترده تمامی نیروهای آزادیخواه، آگاه و مردمی جهان در کارزار جهانی برای لغو اعدام نیاز دارند.

مجازات اعدام، ممنوع باید گردد!

شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی لغو مجازات اعدام

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین  10 اکتبر 2020 – 19 مهر 99

 

یک نظر بگذارید