سرنوشت کاخ های شاهی(قاجار و پهلوی) در جمهوری اسلامی!

 

🔰بتازگی بحث پس‌گرفتن زمین‌های متعلق به بنیاد مستضعفان توسط #پرویزفتاح رئیس این بنیاد  مطرح شد.

نگاهی‌ داشته باشیم به سرنوشت کاخ‌های دوران پهلوی و قاجار در دوره اخیر:

🏛کاخ مرمر:

کاخ سلطنتی رضا شاه، پس از انقلاب نخست در اختیار کمیته انقلاب و سپس دفتر کار رییس قوه قضاییه و نهایتا دفتر هاشمی شد. فتاح گفت در این بنا آسانسور کار گذاشته‌اند.

🏛کاخ فرح:

دفتر کار ملکه، در خیابان سپه به شورای نگهبان سپرده شده است.

🏛کاخ ولیعهد:

کاخ نخست وزیری در پاستور دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور است. کاخ ولیعهد هم در همان ناحیه متعلق به نهاد ریاست جمهوری است.

🏛کاخ شاهپور غلامرضا:

پس از خروج قوه قضاییه از کاخ مرمر، الان در این دفتر مستقر هستند.

🏛کاخ علیرضا:

محل کاخ علیرضا مجلس سنا بود. پس از انقلاب در اختیار هاشمی و الان در خدمت مجمع تشخیص مصلحت است.

🏛کاخ شهربانی:

پس از انقلاب نیروی انتظامی آن را در اختیار گرفت و الان برای استقبال مهمانان خارجی استفاده می‌شود.

🏛کاخ سعدآباد:

کاخ دوره قاجار الان دفتر ریاست جمهوری است.

🏛کاخ نیاوران:

تبدیل به موزه شده است.

🏛کاخ مروارید:

کاخ شمش، کاخ خواهر محمدرضا پس از انقلاب در اختیار بنیاد و تعاون سپاه و مجتمع اردویی شهید فهمیده تبدیل شد.

بعدتر بنیاد آن را ۷ میلیارد به شهرداری کرج فروخت.

قوه قضاییه معامله را باطل و به میراث سپرد.

بخش زیادی از اموال کاخ دزدیده شده و بنای کاخ رو به ویرانی است.

🏛کاخ ملکه مادر:

کاخ اقامت مادر شاه در اختیار نهاد ریاست جمهوری برای پذیرایی است.

🏛کاخ خرم:

کاخ علی خرم سرمایه دار دوره پهلوی پس از انقلاب آتش زده شد و بعد به بنیاد انقلاب داده شده.

و بعد به عنوان پایگاه نظامی برای درگیری های سیاسی مسلحانه علیه منافقین به کار گرفته شد. اکنون هم پارکینگ بیمارستان رسول اکرم و متروکه است.

🏛کاخ فیروزه و عمارت کلاه فرنگی:

بخشی از پادگان های سپاه در این دو ناحیه است و کسی اجازه ورود ندارد.

🏛کاخ صفی آباد:

کاخ دوره صفوی در اختیار وزارت اطلاعات در آمد.

/روزآروز #اصلاح_طلبان_نیوز

 

یک نظر بگذارید