انتشار آخرین لیست اسامی و مشخصات بازداشت شدگان آبان ۹۸ و زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ

 

۹ مهر,۱۳۹۹

اسامی و مشخصات ۸۸ تن از بازداشت شدگان آبان ۹۸ و زندانیان سیاسی که در زندان جهنمی «تهران بزرگ» محبوس هستند، اخیرا از منابع موثق و مطلعی بدست کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام رسیده است. اسامی و مشخصات شماری از این زندانیان، پیش از این در سایت جوانه ها منتشر شده بود.

لیست ۸۸ زندانی که پیش روی شما است، شامل اسامی و مشخصات تکمیل شده قبلی و همچنین اسامی جدیدی است که بدست این کانون حقوق بشری رسیده است:

۱. امیرحسین کشاورز کرجی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸ محکوم به ۵ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۲. احمد‌علی حاتمی یا حاتمیان از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۴سال زندان، اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در اغتشاشات

۳. جواد بلندجاه از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۲ سال و ۸ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی اغتشاش

۴.امیرحسین مرادی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به اعدام محکوم به اعدام به اتهام: محاربه از طریق شرکت در تجمعات

۵. امید میر‌دریکوند از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه محکوم به۲سال و ۷ ماه زندان، اتهام: اداره کردن دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور

۶. مهدی باقری از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۵ سال زندان، اتهام:  اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۷. داوود غفاری از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۳ سال زندان، اتهام:  اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۸.رضا رمضان زاده از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۲سال و ۶ماه زندان، اتهام: جتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور

۹. رضا علیدوست از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۴ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی

۱۰. ابوالفضل طوسی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۳ سال و ۹ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۱۱.ابوالفضل شهبازی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۳ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۱۲. توحید فتوحی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۳ سال زندان، اتهام: غارت و اتلاف اموال عمومی

۱۳.محمد غفاری فرجام از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۲ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۱۴. دانیال بخشی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۲ سال و ۶ماه زندان، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی

۱۵. حسین ریحانی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۱۱ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی

۱۶.محمد (جابر) علیجانی، از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸،محکوم به محاربه و اعدام به اتهام: اجتماع و تبانی شرکت در تجمعات

۱۷. رامین باقریان خسروشاهی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۳سال و ۹ ماه زندان، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی

۱۸. مجید زرهپوش از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۳سال، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت

۱۹. مهدی قلندری از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸ محکوم به ۳ سال زندان، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی

۲۰. حسین آرمند، از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ۹۸، محکوم به ۶ سال و ۶ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور و کمک به تهلیک اموال عمومی

۲۱.کیانوش جمالی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۵ سال و ۶ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور(اغتشاش)، تخریب و اخلال در نظم و آسایش عمومی

۲۲. هادی خاتمیان از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۴ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور

۲۳. سعید تمجیدی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به اعدام به اتهام: محاربه از طریق شرکت در تجمعات

۲۴. متین ایزدی،  از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۲ سال و ۷ ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی

۲۵. مهدی وحیدی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه محکوم به ۴ سال و ۴ ماه زندان،  اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخلی کشور

۲۶. سیامک پایمرد از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۵ سال زندان، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی

۲۷. محمد بیگی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۹۸، محکوم به ۲سال و ۶ ماه زندان، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی

۲۸. سیامک مقیمی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۵ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی

۲۹. محمد رشیدی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۲سال زندان، اتهام: تحریق عمدی

۳۰. محسن سبزعلی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۹۸، محکوم به ۵ سال زندان به اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۳۱. مهدی حسن پور از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۳ سال و ۹ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی

۳۲. وحید باقری از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۵ سال، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی

۳۳. محمدمهدی عبدالله زاده از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، بلاتکلیف، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه، تخریب اموال عمومی ،سلب آسایش عمومی

۳۴. حسین باقری از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۳ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور

۳۵. بهنود اسماعیلی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۵سال زندان، اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی

۳۶. حسن عباسی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۲ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۳۷. محمد معلمیان از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۹۸، محکوم به ۴ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۳۸. ساحل رضایی، از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۹۸، محکوم به ۳ سال، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور

۳۹. سعید اسدی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۵سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۴۰. حمید جهانگیری از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۶سال و ۵۰ضربه شلاق، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب

۴۱. علی بی‌کس از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۶سال و ۶ماه زندان، اتهام: اخلال در نظم و آسایش عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی

۴۲. سعید مروتی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق اتهام: اخلال در نظم عمومی

۴۳.آریا حامدی راد از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۶سال و ۶ ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام برای امنیت داخلی

۴۴. احسان خزایی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۲سال و ۲ ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام برای امنیت داخلی

۴۵.میررضا قریشی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، بلاتکلیف متهم به محاربه

۴۶. سیدامید موسوی،  از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۵ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۴۷. حسین جعفری از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۲ سال و ۶ ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام برای امنیت داخلی

۴۸. میلاد ارسنجانی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۷ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی و عضویت در دسته و جمعیت به قصد برهم زدن نظام اسلامی، توهین به مقام معظم رهبری، تخریب اموال عمومی

۴۹. امیراحسان قاضی، از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۲ سال زندان

۵۰. سینا خاطری از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۲ سال و ۳ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور

۵۱. محمد رجبی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به اعدام به اتهام: محاربه از طریق شرکت در تجمعات

۵۲. ایمان مرزان بخش  از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۴ سال و ۱۰ ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی

۵۳. محمد آدم از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۵سال زندان، اتهام: اقدام علیه امنیت داخلی کشور

۵۴. مجید قره باغی، از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۹۸، محکوم به ۵ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، محبوس در تیپ ۱

۵۵. سینا خاطری، از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۲ سال و ۳ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور

۵۶. علی قهرمانی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸ محکوم به ۳ سال و ۳ماه زندان

۵۷. ابوالفضل کریمی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸ محکوم به ۶ سال زندان

۵۸. جمیل قهرمانی،  از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۵ سال زندان، محبوس در تیپ ۴

۵۹. ایمان دارایی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به ۵سال زندان تیپ ۴

۶۰. شاهین نظرزاده از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه محکوم به۳ سال زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی

۶۱. علیرضا صفری سیاح از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به یک سال و ۶ماه زندان، اتهام: تخریب و تحریق اموال دولتی و اخلال

۶۲. علی قهرمانی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸ محکوم به ۳ سال و ۳ماه زندان

۶۳. حسین نیکجه فراهانی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه محکوم به ۱ سال و ۶ ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت

۶۴. علی اصغر کرامتی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸ محکوم به ۵سال زندان، اتهام: اخلال در نظم و آسایش عمومی، تحریق عمدی بانک

۶۵. مهدی نقدی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه محکوم به ۲ سال و۳ ماه زندان، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه حاکمیت

۶۶. پوریا میرزایی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه۹۸، محکوم به۱سال زندان

۶۷. جواد آدینه وند از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ۹۸، محکوم به ۴ سال زندان، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی

۶۸. فربد کردزنگنه، از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۹۸، محکوم به یک سال زندان، اتهام: اخلال در نظم و آسایش عمومی

۶۹. سعید کاشانی از بازداشت شدگان سال ۹۶

۷۰. علی قلیچ‌خانی هوادار سازمان مجاهدین خلق، محکوم به ۸ سال زندان

۷۱. محمد حبیبی معلم زندانی محکوم به ۷ سال و ۶ ماه زندان

۷۲. اکبر باقری هوادار سازمان مجاهدین خلق، محکوم به ۹سال زندان

۷۳. پویا قبادی هوادار سازمان مجاهدین خلق، بلاتکلیف

۷۴. کیانوش عباس زاده، از دراویش گنابادی، محکوم به ۱۶ سال و ۶ ماه زندان

۷۵. شاپور احسانی راد، فعال کارگری، محکوم به ۶ سال زندان و دو سال تبعید، اتهام: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور

۷۶. محمد شریفی مقدم، از دراویش گنابادی، محکوم به ۱۲ سال زندان و ۲ سال تبعید

۷۷. کوروش باقری، از بازداشت شدگان تظاهرات برعلیه شلیک به هواپیمای اوکراینی، محکوم به ۳ سال زندان، اتهام: توهین به خامنه ای و تبلیغ علیه نظام

۷۸. اکبر فراجی، از هواداران مجاهدین خلق، محکوم به ۶ سال زندان، اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام

۷۹. امین مروتی

۸۰. محمد دلنواز

۸۱. حسین خانلی

۸۲. مجتبی صفری

۸۳. احمد طاهری

۸۴. نوید لطیفی

۸۵. علی سوری

۸۶. مهرشاد سعیدی نیا

۸۷. رضا بیات

۸۸. اسماعیل زارعی

 

یک نظر بگذارید