فراخوان ! در برابر موج جدید اعدامها در ایران بایستیم!

در اعتراض به احکام اعدام برای بازداشتی های اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ برخیزیم و از تجمع خانواده هایشان پشتیبانی کنیم!

اعدام جنایتی دولتی است. قتل عمدی است که جمهوری اسلامی در چهل و یکسال اخیر همواره اعمال کرده است و برای ایجاد رعب و وحشت  در جامعه از آن بهره برده و لحظه ای غافل نمانده است.بامداد روز چهارشنبه پانزدهم مرداد حکم اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از جمله معترضین دیماه ۹۶ علیرغم اعتراضات سراسری و بین المللی به اجرا گذاشته شد.

این در حالی است که هنوز پنج نفر از این معترضین با نامهای مهدی صالحی٬ هادی کیانی٬ عباس محمدی٬ محمد بسطامی و مجید نظری در خطر اعدام بسر می برند.

جمهوری اسلامی جهت گریز از بحران های پر شماری که حاکمیت اش را احاطه کرده است, اعدام و سرکوب و اعمال خشونت را ابزاری برای خاموش کردن اعتراضات عمومی مردم جان به لب رسیده, قرار داده است.ماشین سرکوب و کشتار حاکمیت اما کماکان قربانی میگیرد.

امروز زمان آن فرا رسیده است که به خیابان بیاییم و صدای زندانیان سیاسی و اقشار ستم دیده و معترض باشیم و صدای حق طلبانه آنان را به گوش جهانیان برسانیم . معترضان دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ در کنار کارگران, دانشجویان و معلمان, بازنشستگان, مدافعين حقوق بشر و فعالان مدنی هم اکنون در زندان ها بسر میبرند. برخی از زنان قهرمان و بیدار در بدترین شرایط و در معرض بیماری مهلک کرونا در زندانها قرار دارند و برخی از آنان همانند زینب جلالیان و نرگس محمدی به آن مبتلا شده اند.

به تجربه میدانیم که سران جمهوری اسلامی و بیدادگاه های قضائی آن فقط در برابر امواج همبسته اعتراضات سراسری در داخل و خارج از کشورمان واکنش نشان خواهد داد. بر ماست که به این وظیفه انسانی در دفاع از آنان پاسخ دهیم و در هر کجا که هستیم از خواستها و اعتراضاتشان پشتیبانی کنیم.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین به همین مناسبت:

در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۲۰، ساعت ۱۸ تا ۲۰

در مرکز شهر وین (اشتفانز پلاتس) آکسیونی را برگزار خواهد کرد.

Stock-im-Eisenplatz, Kärntner Str. 1, 1010 Wien

ما فعالین این کانون از شما دعوت میکنیم که به صفوف اعتراضی آن پیوسته و در کنار یکدیگر و در محکومیت این اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی و مجازات اعدام فریاد اعتراض برآوریم

با حضور خود علیه مجازات اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی هم آوا شویم.

*از تمامی شرکت کنندگان درخواست داریم که بدلیل وجود شرایط اضطراری کووید۱۹ ضمن رعایت فاصله گیری با ماسک در این مکان حضور یابند. ضمنا حمل آرم، شعار سیاسی و پرچمهای جریانات متنوع سیاسی در این همایش مجاز نیست  و تنها با شعارهای نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان سیاسی پوشش گرفته خواهد شد.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین                                            www.kanon-wien.at

contact@kanon-wien.at

فراخوان

در برابر موج جدید اعدامها در ایران بایستیم!

در اعتراض به احکام اعدام برای بازداشتی های اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ برخیزیم و از تجمع خانواده هایشان پشتیبانی کنیم!

اعدام جنایتی دولتی است. قتل عمدی است که جمهوری اسلامی در چهل و یکسال اخیر همواره اعمال کرده است و برای ایجاد رعب و وحشت  در جامعه از آن بهره برده و لحظه ای غافل نمانده است.بامداد روز چهارشنبه پانزدهم مرداد حکم اعدام جنایتکارانه مصطفی صالحی از جمله معترضین دیماه ۹۶ علیرغم اعتراضات سراسری و بین المللی به اجرا گذاشته شد.

این در حالی است که هنوز پنج نفر از این معترضین با نامهای مهدی صالحی٬ هادی کیانی٬ عباس محمدی٬ محمد بسطامی و مجید نظری در خطر اعدام بسر می برند.

جمهوری اسلامی جهت گریز از بحران های پر شماری که حاکمیت اش را احاطه کرده است, اعدام و سرکوب و اعمال خشونت را ابزاری برای خاموش کردن اعتراضات عمومی مردم جان به لب رسیده, قرار داده است.ماشین سرکوب و کشتار حاکمیت اما کماکان قربانی میگیرد.

امروز زمان آن فرا رسیده است که به خیابان بیاییم و صدای زندانیان سیاسی و اقشار ستم دیده و معترض باشیم و صدای حق طلبانه آنان را به گوش جهانیان برسانیم . معترضان دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ در کنار کارگران, دانشجویان و معلمان, بازنشستگان, مدافعين حقوق بشر و فعالان مدنی هم اکنون در زندان ها بسر میبرند. برخی از زنان قهرمان و بیدار در بدترین شرایط و در معرض بیماری مهلک کرونا در زندانها قرار دارند و برخی از آنان همانند زینب جلالیان و نرگس محمدی به آن مبتلا شده اند.

به تجربه میدانیم که سران جمهوری اسلامی و بیدادگاه های قضائی آن فقط در برابر امواج همبسته اعتراضات سراسری در داخل و خارج از کشورمان واکنش نشان خواهد داد. بر ماست که به این وظیفه انسانی در دفاع از آنان پاسخ دهیم و در هر کجا که هستیم از خواستها و اعتراضاتشان پشتیبانی کنیم.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین به همین مناسبت:

در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۲۰، ساعت ۱۸ تا ۲۰

در مرکز شهر وین (اشتفانز پلاتس) آکسیونی را برگزار خواهد کرد.

Stock-im-Eisenplatz, Kärntner Str. 1, 1010 Wien

ما فعالین این کانون از شما دعوت میکنیم که به صفوف اعتراضی آن پیوسته و در کنار یکدیگر و در محکومیت این اقدامات ضد انسانی جمهوری اسلامی و مجازات اعدام فریاد اعتراض برآوریم

با حضور خود علیه مجازات اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی هم آوا شویم.

*از تمامی شرکت کنندگان درخواست داریم که بدلیل وجود شرایط اضطراری کووید۱۹ ضمن رعایت فاصله گیری با ماسک در این مکان حضور یابند. ضمنا حمل آرم، شعار سیاسی و پرچمهای جریانات متنوع سیاسی در این همایش مجاز نیست  و تنها با شعارهای نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان سیاسی پوشش گرفته خواهد شد.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین                                            www.kanon-wien.at

contact@kanon-wien.at

یک نظر بگذارید