تحریم انتخابات فرمایشی، تقویت مبارزه علیه جمهوری اسلامی است!

 

انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی روز دو

م اسفند ماه ۱۳۹۸ (۲۱ فوریه ۲۰۲۰) در شرائطی برگزار خواهد شد که مردم ایران اعتراضات گسترده‌ی آبان‌ماه را در بسیاری از شهرهای کشور را پشت سر گذاشته‌اند و هنوز زخم کشتار صدها نفر از هم‌وطنانمان بر پیکر جامعه باقی است،هزاران تن در سراسر کشور بازداشت شده‌اند و در زندان‌ها‌ به سر می برند. جو سرکوب و خفقان تشدید شده است. فعالان سیاسی، مدنی و کنشگران جنبش‌های کارگری ، معلمان، زنان و دانشجویان هم چنان بازداشت می گردند و به زندان‌های طویل المدت محکوم می‌شوند و آن‌ها نیز که آزاد می شوند، باید وثیقه های بسیار سنگین بپردازند. انتخابات دوم اسفند در واقع بر بستر سرکوب خونین جنبش مردم از سوئی و ادامه بی عدالتی، دزدی و اختلاس حکومتگران از سوی دیگر برگزار می‌شود و شرکت در آن عملا مهر تاییدی بر ادامه‌ی وضعیت کنونی و سکوت در برابر قاتلان بهترین فرزندان این کشور است.

جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای استقرار خود حذف مخالفان را آغاز کرد. تمامی احزاب و جریان‌های دگراندیش، از مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور محروم شدند. احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مستقل، سرکوب، از امکان فعالیت علنی محروم شدند، انتخابات به انتخاب بین دارودسته‌های حاکم محدود شد و به‌تدریج امروز دیگر به انتصابات از طریق نهادهای قدرت تبدیل شده‌است. تا جائی که هم اکنون قبل از آن که انتخابی در کار باشد، سرنوشت بخش مهمی از نمایندگان مجلس آینده‌ی رژیم روشن شده‌است.

مردم در آبان‌ماه گذشته فریاد «نابود باد جمهوری اسلامی» سر دادند و «نه» به جمهوری اسلامی شعار اصلی تظاهرات توده‌ها در اقصی نقاط ایران بود. جمهوری اسلامی به خواست مردم آگاه است، اما هم چنان در تلاش آوردن آن‌ها بر سر صندوق‌های رای و استفاده از رای آن‌ها برای مشروعیت بخشیدن به جنایات خود علیه همین مردم است. اما همه‌ی آمارها، نشان‌دهنده‌ی عدم شرکت اکثریت بزرگی از مردم در نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی و تحریم آن است.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین تحریم انتخابات یازدهم را گامی در جهت تقویت خیزش مردم علیه رژیم، در راستای تداوم اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸  می‌داند و از همه‌ی هم‌وطنان می‌خواهد، با عدم حضور خود، حوزه‌های رای‌گیری را خالی بگذارند، «نه» به جمهوری اسلامی و سیاست های آن در عرصه‌ی داخلی و بین المللی را پر طنین‌تر، و مبارزه علیه این رژیم  جنایتکار را  پرتوان‌تر نمایند.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین، از تلاش مردم ایران برای پایان دادن به رژیم جمهوری اسلامی و از خواست مردم برای آزادی و دمکراسی پشتیبانی می‌کند و هم‌صدائی خود با مبارزانی را که نه «شاه» می خواهند و نه «رهبر»، نه «بد» می خواهند و نه «بدتر»، اعلام می‌دارد.

 

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ – ۱۸ فوريه ۲۰۲۰دسامبر

یک نظر بگذارید