بیانیه  ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا درباره اعتصابات در ایران.

 

موج اعتصابات در ایران: ما حمایت می کنیم!

 

در ایران بیماری همه گیر کرونا ویروس کوید۱۹ بیداد می کند. در رابطه با این وضعیت فاجعه بار به استناد یكی از اعضای همبستگی سوسیالیستی با كارگران در ایران در فرانسه: «بیمارستان ها اشباح شده اند و فاقد امکانات درمانی اند. توده های کم درآمد از همه چیز محرومند: پیشروی بیماری خیره کننده است. در ایران سیستم بهداشت و درمان

درخطر است. به دلیل فساد داخلی و سوداگری های مالی میلیون ها نفر علاوه بر مشکلات اقتصادی، بیکار شده و هیچ منیع درآمدی ندارند. با بحران کرونا ویروس میزان بیکاری و تورم باز هم به طرز چشمگیری افزایش یافته است.  فشارهای اقتصادی متناسب با نمودار پیشرفت این بیماری بر میزان فلاکت مردم افزود است.» (www.laboursolidarity.org/Des-syndicalistes-racontent)

در ۱۵ ژوئیه عفو بین الملل در بیانیه ای می گوید: « در ایران شاهد افزایش هوشیار دهنده توسل به مجازات اعدام برای تظاهر کن

ندگان، دگراندیشان و اقلیت ها قومی بوده ایم». در طی ماه ژوئیه، احکام اعدام هشت تن از تظاهر کنندگان علیه گرانی زندگی در سال گذشته، توسط شورایعالی قضایی تائید شدند. محکومیت اولیه سه تن از آن ها به اسامی امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی آن چنان اعتراضات گسترده ای را در فضای مجازی موجب شد به طوری که رژیم را وادار به تعلیق موقت اجرای احکام کرد.

در این شرایط و در مواجهه با سرکوب کماکان شدید رژیم حاکم، زنان و مردان کارگر در ایران به مبارزات خود ادامه می دهند. ا

عتصاب ها چند برابر شده اند. کارگران زن و مرد کارخانه نیشکر هفت تپه بیش از ۵۰ روز در اعتصاب به سر می برند. این طولانی ترین اعتصاب در تاریخ آن ها است، اما این اعتصاب عامل بسیار مهم مقاومت و مبارزات اجتماعی بوده است. اعتصاب کنندگان خواستار پرداخت دستمزد معوقه سه

ماه گذشته و دولتی شدن مجدد کارخانه خود هستند. چند روز پیش، هزاران کارگر در چند بخش از صنایع نفت و پتروشیمی با هماهنگی کامل اقدام به اعتصاب کردند. در آخر هفته گذشته معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی تظاهراتی ترتیب دادند و بی عدالتی های اجتماعی را محكوم كردند.

سازمان های عضو »شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه «بار دیگر بر حمایت و همبستگی خود با کارگران ایران تأکید می کنند. همبستگی بین المللی امری اساسی است، مبارزات خود را به گو

ش همه مردم جهان برسانیم!

اتحادیه کارگری و مردمی برزیل (CSP-Conlutas) –  برزیل کنفدراسیون عمومی کار (CGT) – اسپانیا اتحادیه سندیکای همبستگی –  (Solidaires) فرانسه کنفدراسیون عمومی کار – (CGT-B)  بورکینافاسو کنفدراسیون جنبش مردم اندونزی (KPRI) – اندونزی کنفدراسیون سندیکایی – (Intersindical) اسپانیا اتحادیه ملی مستقل کارک

نان دولت (SNAPAP) – الجزایر نبرد کارگر – هائیتی اتحادیه سندیکایی ایتالیایی – ( (USI ایتالیا کنفدراسیون ملی کارگران – همبستگی کارگری (CNT SO) فرانسه اتحادیه کمیسیون های پایه (CO.BAS) – اسپانیا سازمان مستقل عمومی کارگران هائیتی – (OGTHI)  هائیتی سندیکای بین حرفه ای  (SI COBAS) -ایتالیا کنفدراسیون ملی کار (CNT-f) –  فرانسه سندیکای آلترناتیو کاتالونی  (IAC) –  اسپانیا اتحادیه عمومی کارگران صحرا –  (UGTSARIO) صحرای غربی همگرایی چپ سندیکایی  (ESK) -باسک کنفدراسیو

ن ملی کارگران سنگال (CNTS / FC) – سنگال فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری (EFITU) –  مصر سندیکای خودمدیریتی کارگران – (SIAL-COBAS) ایتالیا فدراسیون عمومی اتحادیه های مستقل (GFIU) – فلسطین کنفدراسیون طبقه کارگر  (CCT) – پاراگوئه شبکه همبستگی کارگران –  پرو اتحادیه مترقی کارگران نیجر (USPT) – نیجر اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل کارگران سنگال (UNSAS) – سنگال اتحادیه ملی برای دفاع از طبقه کارگر (UNT) – السالوادور همبستگی کارگری (SO) – اسپانیا اتحادیه ملی کارگران راه آهن، دریایی و حمل و نقل –  (RMT / TUC)انگلست

ان مرکز ملی کارکنان – کنفدراسیون اتحادیه های کارگری مسیحی  (CNE / CSC) -بلژیک اتحادیه ملی کارگران کشاورزی – (SINALTRAINAL / CUT)  کلمبیا فدراسیون عمومی پست، تلفن و مخابرات – اتحادیه عمومی کار (FGPTT / UGTT) –  تونس اتحادیه کارگری –  اتحادیه کارکنان بخش مالی یونان اتحادیه ملی کارگران خدمات بهداشتی انسانی(SYNTRASEH) – بنین اتحادیه کارگران فیوچرز (ASFOC-SN) –  برزیل سازمان های سندیک

ایی مستقل راه آهن(ORSA Ferrovie) –  ایتالیا اتحادیه ملی معلمان ) – (UNNOH هائیتی کنفد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, [6 Aug 2020 um 17:29] راسیون متحده کارکنان دانشگاه تحقیقات دانشگاهی پایه (CUB SUR) – ایتالیا کنفدراسیون متحد کارگران مهاجر (CUB Immigrazione) – ایتالیا هماهنگی خود مدیریتی حمل و نقل  (CAT) ایتالیا کنفدراسیون متحده کارکنان اعتبارات و بیمه  (CUB SALLCA) – ایتالیا اتحادیه کارگران راه آهن – اتحادیه ملی کارگران (SYTRAIL / UNTM) –  مالی اتحادیه کارگران صنایع غذایی – کنفدراسیون اتحادیه های کارگران انقلابی – (GIDA-IŞ / DISK) ترکیه اتحادیه ملی کارگران قطار کوچک آبی (SNTPTB) –  سنگال انجمن ملی کارکنان صندوق تامین خدمات اجتماعی (ANFACSS) – پاناما شورای دبیرستان های (CLA) –  الجزایر کنفدراسیون متحده حمل و نقل (CUB Trasporti) –  ایتالیا اتحادیۀ همبستگی آموزش عالی (SESS) –  الجزایر اتحادیه کارگران خدمات پستی فلسطین (PPSWU) – فلسطین اتحادیۀ دانشجویان (USE) –  بلژیک اتحادیه کارگران مخابرات (STCC) – پرتغال اتحادیه کارگران صنایع نفت (Sinutapetrolgas) –  ونزوئلا اتحادیه کارکنان بهداشتی و کارکنان دولتی مکزیک اتحادیه کارگران پست کانادا (STTP) – کانادا

سندیکای مستقل کارگران پست (SAP) – سوئیس

فدراسیون ملی خبرنگاران آموزش و پرورش (SUTEChili) – پلتفرم ملی سازمان های حرفه ای بخش عمومی – ساحل عاج اتحادیه کنگره، لیورپول –  (TUC Liverpool) انگلیس سندیکای مستقل ایالتی برشا (ORMA Brescia) – ایتالیا فدراسیون سندیکایی خدمات دولتی SUD، کانتون ود  Vaud (SUD Vaud) – سوئیس اتحادیه کاتالونیا (Metro SU) – کاتالونیا اتحادیه چرم سازان توزلا و ازمیر –  (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) ترکیه اتحادیه دیگر، کانتون ود (L’autre syndicat)  سوئیس سندیکای خدمات عمومی، شهر بروکسل (CGSP / FGTB Brussels) – بلژیک کارگران انترناسیونالیست  ای. گ. متال برلین (IG Metall Berlin) – آلمان دانشگاه بوینس آیرس، بهیا بلانکا  (SUTEBA / CTA de Bahia Blanca) – آرژانتین اتحادیه کارگران صنایع نفت و گاز خصوصی – /CGT) ( Chubut  آرژانتین اتحادیه کارکنان دانشگاه و کالج  UCUلیورپول (UCU Liverpool) – انگلستان کارگران صنایع جهان – کمیسیون همبستگی بین المللی – (IWW) تبادل اطلاعات بین المللی (آلمان (TIE آلمان گرایش بین المللی (رهایی) –  فرانسه ردیاب جهانی مانیتورینگ (GMO) – هنگ کنگ گرایش سندیکالیست انقلابی (CSR) – فرانسه نه به تضعیقات، هماهنگی مبارزه  – ایتالیا همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران (SSTI) – فرانسه ابتکار همبستگی پایه (BASO) – آلمان مقاومت کارگری – کارگران فیات-ایریس بوس – ایتالیا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 

 

 

 

یک نظر بگذارید