شلاق بر پیکر کارگران زحمتکش

یک سال زندان ، ۷۴ ضربه شلاق و سه ماه بیگاری برای ۴۲ کارگر محروم آذرآب

۴۲ کارگر محروم شرکت پیمانکاری آذرآب به یک سال زندان و ۷۴ضربه شلاق و یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت سه ساعت در روز در راه آهن شهرستان اراک محکوم شده اند.

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، چهارشنبه ۴تیر۹۹، شعبه ۱۰۶ کیفری اراک طی حکمی در ۲۶ خرداد۹۹،  ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب را به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.

در حکم دادگاه اراک تمامی کارگران محروم و جان به لب رسیده را که در اعتراض به مطالبات و حقوق معوقه خود اعتراض کرده بودند، متهم به «اخلال در نظم عمومی با ایجاد هیاهو و جنجال و مسدود کردن خیابان ها و ریل راه آهن و شعار دادن علیه مسئولین» کرده است.

این کارگران در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند.

آنها  همچنین به یک ماه خدمت عمومی رایگان به مدت سه ساعت در راه‌آهن شهرستان اراک محکوم شده‌اند.

 

شلاق بر پیکر کارگر زحمتکش  سید رسول طالب مقدم

 

۷۴ ضربه شلاق بر پیکر کارگر زحمتکش  سید رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زدند و برای اجرای حکم به قرنطیه زندان اوین منتقل گردید

امروز، ۱۲ خرداد سید رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر ۹۸ پس از تماس‌های مکرر چند روز گذشته با ایشان و همچنین  تهدید وثیقه‌گذار  به اجراء گذاشتن وثیقه، این کارگر سندیکایی خودش را به شعبه یک اجرای احکام مستقر در دادسرای اوین معرفی کرد.

به محض ورود  در اجرای احکام بازداشت و حکم 74 ضربه شلاق بر پیگر این کارگر زحمتکش بازنشسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توسط مسئول اجرا حکم اجرا گردید و در شرایط بسیار نامناسب جسمی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

قوه قضاییه و مسئولین زندان بعد از اجرای حکم ظالمانه 74 ضربه شلاق که باعث زخم و متورم و کبودی پشت وی شده است و باعث نگرانی همسر و فرزندان و همکارانش نامبرده  می باشد باید هر چه سریع تر برای مداوای وی به مراکز درمانی خارج از زندان اقدام کنند.

سندیکای کارگران شرکت واحد  قویا به مسیولین قضایی و زندان هشدار میدهد در صورت بروز هر گونه اتفاق ناگوار با وجود گسترش اپیدمی ویروس کرونا در زندانها برای سید رسول طالب مقدم باید پاسخ گو باشند طالب مقدم سال‌هاست در سندیکا در جهت احقاق حقوق همکارانش فعالیت کرده و بسیار از سوی مدیرت شرکت واحد، حراست و نیروهای امنیتی مورد تهدید واقع شده است. ایشان پس از بازداشت در روز جهانی کارگر، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به دو سال حبس، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گردیده است

سندیکای کارگران شرکت واحد اجرای حکم ظالمانه 74 ضربه شلاق و دو سال زندان، دو سال تبعید  برای سید رسول طالب مقدم و همچنین احکام ظالمانه قضایی علیه فعالین کارگری، فعالان صنفی معلمان، دانشجویان و حامیان کارگران را محکوم می‌کند و خواهان لغو فوری این احکام ظالمانه می‌باشد.

 

 

یک نظر بگذارید