چهل و یکمین روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه

 

#نان_کار_آزادی

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_هفتاد و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپهکار_مزدی

امروز شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ کارگران ستم دیده هفت‌ تپه تجمع  خود را درشوش، روبروی دفتر نماینده مجلس ادامه دادند. دفتری که  هیچ جوابی برای مطلبات این مردم شریف ندارد.

چرا که منفعت او منفعت کارگران و زحمتکشان نیست، منفعت او منفعت  شخصی خود و دیگر صاحبان سرمایه است !!!

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام داشته است و خواستار رسیدگی به خواست و مطالبات کارگران میباشد.

شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹

سندیکای کارگران.نیشکر هفت‌تپه

 

 

 

یک نظر بگذارید