گزارش دروغ صدا و سیما

 

خیانت اسدبیگی های فاسد و مسئولان نالایق در حذف بخش تصفیه شکر سفید و گزارش دروغ صدا و سیمای خائن!

صدا و سیمای خائن به مردم، در یک گزارش سراسر دروغ درباره هفت تپه برای بار هزارم ثابت کرد که خدمتگزار دزدان و اختلاسگران هفت تپه است.

در این گزارش به دروغ در مورد تصفیه شکر سفید در هفت تپه می گویند. خبرنگار صدا و سیمای جاعل و کذاب اعلام میکند قرار است چهل هزار تن شکر سفید از هفت تپه روانه بازار شود این در حالی است که بخش تصفیه شکر سفید امسال هیچ فعالیتی نداشته است و شرکت هفت تپه، امسال شکر را به صورت خام فروخته است.

در واقع یکی از بزرگترین خیانت ها به مردم شوش و کارگران هفت تپه این است که شاهد از رده خارج کردن بخش مهمی از  شرکت بزرگ هفت تپه هستیم و صدا و سیمای خائن در راستای حمایت از اسدبیگی های اختلاسگر، واقعیت ها را تحریف میکند.

قسمت تصفیه شکر سفید بعد از ۵۷ سال از فعالیت باز ایستاد. در واقع این بخش تصفیه شکر، شاید اولین قربانی مدیران نالایق و ناکارامد باشد. این مدیران و مسئولان فاسدی که اختیار شرکت هفت تپه در دست های آنها است، آرام آرام شرکت هفت تپه را به نابودی می کشانند و مسئولان ریز و درشت و صدا و سیمای غیرمردمی هم از آنان حمایت می کنند.

شرکت هفت تپه مال ما کارگران هفت تپه و مردم شوش و خوزستان است. نباید اجازه بدهیم که خاندان فاسد اسدبیگی و مسئولان نالایق شرکت، بیشتر از این هفت تپه را نابود کنند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۶ اسفند ۹۸

 

یک نظر بگذارید