بیست یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_

با گذشت ۲۱ روز از اعتصاب کارگران‌ نیشکر هفت‌تپه هیچ مسئولی تاکنون درمیان کارگران حضور پیدا نکرده است.

بعد از گذشت سه ماه ونیم از سال ۹۹ تنها دستمزد یک چهارم کارگران پرداخت شده، (دستمزد فروردین) وهیچ گونه خبری از پرداخت دستمزد دیگر کارگران  نیست.

سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران اعلام میدارد وخواستار رسیدیگی هرچه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد.

هرگونه تهدید و ارعاب کارگران محکوم است.

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران.نیشکر هفت‌ تپه

 

در بیست و یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه دراعتراض به بخش فاسد خصوصی که هفت‌ تپه را به نابودی کشانده، خواستار:

بازگشت همکاران اخراجی خود ازجمله:

✔️اسماعیل بخشی، ایمان اخضری،سالار بیژنی و محمد خنیفری می باشیم.

✔️ پرداخت دستمزد های فروردین واردیبهشت ماه و امنیت شغلی تمام کارگران هفت تپه.

✔️ اعتصاب ادامه خواهد داشت!

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه حمایت خود را از اعتصاب کارگران اعلام میدارد وخواستار رسیدگی هرچه سریعتر به خواست ومطالبات کارگران میباشد.

۱۵ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

 

 

یک نظر بگذارید