سال 67

یاد بودی بمناسبت کشتار سال 67 زندانیان سیاسی

پروین گلی ابکناری ! نوشته : فاطمه سرحدی زاده

Shabnameh, [16 Apr 2020 um 06:35]

پروین گلی ابکناری !

نوشته : فاطمه سرحدی زاده

خاوران گورستانی است نه چندان شبیه گورستان های دیگر !!. پر از ماجرا و حرف اتفاق های عجیبی است که در نوع خود منحصر به این گورستان است.  هر یک از اعدامی هاماجراهای عجیب و شگفت انگیزی به همراه خود به زیر خاک برده اند و هر از گاهی کسانی هستند که کم و بیش می دانند و بازگو می‌کنند اما جریان هایی هم در این سرزمین روی می دهد که در نوع خود از عجیب ترین هاست که فقط و فقط در خاک خاوران می توان آن را دید یا شنید. بیشتر بخوانید… »