کانون پشتیبانی

درگرامیداشت یاد جانفشانان جمعه خونین سی(۳۰) سپتامبر زاهدان و خاش!

بیانیه مشترک ۱٩نهاد چپ و دمکراتیک:

سی(۳۰)سپتامبر، سالروزجمعه‌ی خونین بلوچستان است.نزدیک به یک سال ازروزاعتراض به تجاوز ابراهیم کوچکزایی سرهنگ جنایتکار رژیم اسلامی ایران، به ماهو،دخترنوجوان بلوچ می‌گذرد. روزی که در آن صدها کودک، نوجوان، جوان، و زن و مرد بلوچ به خاک و خون کشیده شدند.

پرسش اساسی این است که : چرا کودکان ، جوانان ، زنان و مردان بلوچ ، به جرم و گناه، دفاع از باورها، و حقوق اولیه خود، به جرم بلوچ بودن و زبان و فرهنگ متفاوت داشتن،به جرم تاریخ و سرزمین آبا واجدادی خود و یا برای دفاع از حق زندگی و بلند کردن صدای مظلومیت یک ملت درایران جان شان را از دست دادند؟ د رروز جمعه۳۰ سپتامبر۲۰۲۲ که به جمعه 

خونین زاهدان معروف شد، نیروهای پلیس، سپاه پاسداران و نیروی شبه نظامی مرصاد و بسیجی ها، با حمله به تظاهرات مسالمت آمیز در شهر زاهدان ، دست به کشتار مردم زدند بیشتر بخوانید… »

در سالگرد قتل مهسا ( ژینا ) امینی: تظاهرات 16 سپتامبر در شهر وین

در سالروز قتل حکومتی مهسا ژینا امینی به پشتیبانی ازجنبش مترقی زن زندگی آزادی و به یاد و نام جانباختگان، مجروحان و زندانیان سیاسی روز شنبه ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) ساعت ۱۷-۱۹ برای همراهی با جنبش نوین انقلابی داخل کشور گرد هم می آئیم و با اعتراض به جنایات رژیم جمهوری اسلامی همصدا زنده باد جنبش زن زندگی ازادی را فریاد میزنیم.

Zum Jahrestag der Ermordung von Mahsa Jina Amini und zur Unterstützung der revolutionären fortschrittlichen Frau-Leben-Freiheit Bewegung im Iran versammeln wir uns am 16. September von 17-19 Uhr, um gegen die verbrecherische islamische Republik Iran zu protestieren, an die Opfer, Verletzten und politischen Gefangenen zu gedenken und gemeinsam laut Frau-Leben-Freiheit zu rufen

 

فراخوان اقدام مشترک ۲۷ نهاد و کلکتیو در سالگرد قتل حکومتی ژینا

فراخوان اقدام مشترک ۲۷ نهاد و کلکتیو در سالگرد قتل حکومتی ژینا و آغاز قیام «ژن*، ژیان، ئازادی»

به خیابان‌ها می‌آییم!!

نزدیک به یک سال از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و آغاز خیزش انقلابی مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی و رهایی از هرگونه سرکوب، ستم، تبعیض و استثمار می‌گذرد. در این مدت آمران و عاملان جنایت‌کار 

جمهوری اسلامی، با به بند کشیدن ده‌ها هزار انسان معترض و اعدام و کشتار بیش از پانصد تن و صدور احکام سنگین حبس و شلاق و تشدید سرکوب‌ها، با تمام قوا تلاش کرده‌اند تا ستون‌های ترک خورده‌ی حاکمیت استبدادی‌شان را سرپا نگاه دارند. بیشتر بخوانید… »

بیانیه مشترک نهادهای چپ و دمکراتیک، در سالگرد قتل عمد حکومتی مهسا «ژینا» امینی

بیانیه مشترک نهادهای چپ و دمکراتیک، در سالگرد قتل عمد حکومتی مهسا «ژینا» امینی و جنبش عظیم «زن-زندگی-آزادی» در ایران

زن، زندگی، آزادی

ایرانیان آزادیخواه و بشریت مترقی!

وحشت از تکرار مردم به پاخاسته؛ ازجانب دیکتاتوری حاکم در ایران؛ نشانه‌ی خیزش دیگرباره سالگرد جنبش انقلابی «زن -زندگی -آزادی» در ایران است!

در آستانه قتل عمد حکومتی مهسا “ژینا” امینی در ایران، حاکمیت اسلامی در وحشت مرگ از تکرار دگرگونی بزرگ اجتماعی در صحنه سیاسی ایران به‌سر می‌برد. در شهریور سال گذشته قتل عمد”ژینا” امینی توسط پاسداران گشت ارشاد، خشم مردم انقلابی ایران را در ابعادی گسترده برانگیخت. جنبش عظیم به پا خاسته مردم بخش‌های مختلف ایران، که بیش از پانصد جاوید نام و هزاران هزار مجروح و معلول و چشم از دست داده و بیش از بیست هزار زندانی را در بیش از شش‌ماه تظاهرات واکسیون و اعتصاب به همراه داشت، بیشتر بخوانید… »

حمایت انسان های آزادیخواه را در پیشروی مبارزات مردم ایران برای لغو اعدام خواستاریم!

اعلامیه مشترک تشکل‌های چپ و دمکراتیک: حمایت انسان های آزادیخواه را در پیشروی مبارزات مردم ایران برای لغو اعدام خواستاریم!

اعدام قتل عمد دولتی به مثابه جنایت آشکار ضد انسانی است. نظام اسلامی خودکامه، از روی ناتوانی و هراس از پیشروی جنبش بزرگ« زن- زندگی -آزادی»، مانند گذشته ها همواره، بازداشت، زندان، کشتار و اعدام ها را راه نجات خود می داند. رژیم مصرا از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب و سرپوش گذاری بر بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود بهره می گیرد. بیشتر بخوانید… »

عناصر جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار، نمایندگان کارگران ایران نیستند!

اعلامیه‌ی ۱۶ نهاد های چپ و دموکراتیک: در همبستگی و پشتیبانی از جنبش کارگری ایران و اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار!

در همبستگی و پشتیبانی از جنبش کارگری ایران و اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار!
عناصر جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار، نمایندگان کارگران ایران نیستند!
جمهوری اسلامی مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را پایمال می کند!

یکصد و یازدهمین اجلاس سالیانه “سازمان جهانی کار” (‌‌ILO)در روزهای ۵ تا ۱۶ ژوئن۲۰۲۳ در مقر این سازمان در ژنو برگزار می شود.بررسی «اجرای مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها»این نهاد در دستور کاراجلاس سالیانه قرار دارد. بیشتر بخوانید… »

اعدام یک قتل عمد دولتی است!

نهادهای چپ و دمکراتیک: اعدام یک قتل عمد دولتی است! تنها با مبارزه متشکل و همبستگی سراسری می توان اعدام را متوقف ساخت!

آزادی خواهان جهان!

طی هفت ماه گذشته، از آغاز جنبش « زن، زندگی، آزادی» و اوج‌گیری اعتراضات سراسری منجمله اعتراض کارگران، پرستاران، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و جوانان، ملیت های مختلف، معلمان و روزنامه نگاران، فعالان زیست بوم و در رودررویی با تمامیت نظام اسلامیِ سرمایه داری ضد زن، ضد کارگر، ضد آزادی در ایران، مردم آزادیخواه درجهان را به شگفتی و تحسین واداشته و با این جنبش همراه و همدل ساخته است. بیشتر بخوانید… »

بحث و مناظره( پودیوم دیسکوسیون )

بحث و مناظره( پودیوم دیسکوسیون ) در بارۀ موقعّیت جنبش زن،زندگی، آزادی.

26.05.023 ساعت 18

آدرس: خیابان دانشگاه شمارۀ 7

منطقۀ یک وین  –  (1010 )

یانیه مشترك: خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن

 

خجسته باد هشت مارس، روز جهانی زن

هشتم مارس، روز جهانی زن درحالی فرا می رسد که زنان ایران در بطن خیزش «زن، زندگی، آزادی» پیشتاز اولین انقلاب جهانی زنانه هستند. انقلاب ژینا تحسین و همدلی عمیق جهانیان را برانگیخته است. همبستگی زنان جهان با این خیزش، از یک سو بیان خواست ها و امید ها و مبارزه مشترک همه زنان جهان است و از سوی دیگر نشان دهنده عدم عملی شدن خواست ها و دست یابی به برابری واقعی و رهائي زنان درجهان سرمایه داری است. بیشتر بخوانید… »

بیانیه کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – وین بمناسبت هشت مارس

 

در آستانه فرارسیدن هشت مارس روز جهانی زن قرار داریم. این جنبش از بخش های کارگری آغاز شد و سپس در سال 1908 این رویداد تاریخ ساز از سوی سازمان ملل برسمیت شناخته شد. پانزده هزار زن خواهان ساعت کار کمتر, حقوق بیشتر و حق ابتدایی رای بودند. زنان در اینروز و با حضور خود در خیابانهای نیویورک این شهر را زیر پای خود به لرزه درآوردند. کلارا زتکین نظریه پرداز مارکسیست و مدافع حقوق زنان دو سال بعد پیشنهاد رسمیت یافتن این روز را طرح کرد و اولین بزرگداشت اینروز در سال 1911 در چند کشور اروپایی و از جمله اتریش برگزار شد. بیشتر بخوانید… »