کانون پشتیبانی

بیانیه ۱۹ نهاد چپ و دمکراتیک:به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

زنان ایران با شعار «زن، زندگی، آزادی» در مقابل خشونت دولتی ایستاده‌اند!

خشونت علیه زنان جزئی از سیاست طبقات حاکم بوده وهست. در ایران، افغانستان و بسیاری از کشورها، خشونت بطور سیستماتیک و به اشکال مختلف بر زنان تولید و بازتولید میشود. علاوه بر خشونت دولتی علیه زنان و کودکان دختر، روابط مردسالاری با اعمال سلطه بر بدن زن با حمایت قوانین جاری ارتجاعی آنان را به شهروند درجه دوم تبدیل نموده است. بیشتر بخوانید… »

بیانیه حمایتی ۱۸ نهاد چپ و دمکراتیک: دراعتراض به تجاوز جنسی، کشتار و علیه اعدام،

حامی و همراه خانواده های قربانیان و محکومان هستیم!

در میان حوادث تلخ این روزها چند خبر بازتاب های گسترده ای یافته است. بانو« شلیررسولی» در مریوان

در فرار از تجاوز جنسی از سوی یک مرد، از طبقه دوم ساختمانی خود را به پائین پرت کرد و جان سپرد که اعتراضات و تظاهرات مردمی بیشماری را با خود بهمراه داشت. بیشتر بخوانید… »

بیانیه ۲۲ نهاد چپ و دمکراتیک : پرونده ی کشتار های سال های دهه ۱۳۶۰ برای دادخواهی همچنان باز است!

 

امواجِ خونین کشتارها و سرکوب هایی که از آغاز تأسیس حکومت اسلامی دریای خروشان زندگی مردمان ایران را فراگرفت، همچنان ادامه دارد.

اوج این کشتارها، قتلِ عام سرتاسری زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است که به درستی، از مصداق های آشکارِ «جنایت علیه بشریت» است. مسئولیت این جنایت ها از خمینی تا خامنه ای، متوجه همه سران این حکومت استبدادی فاسد است. بیشتر بخوانید… »

بیانیه ۲۱ نهاد چپ و دمکراتیک: محکومیت حمید نوری یک پیروزی برای جنبش دادخواهی است!

 

سرانجام حکم نهائی حمید نوری یکی از عوامل قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت صادر شد.

قضات دادگاه سوئد حمید نوری را بجرم شرکت در قتل عام زندانیان سیاسی به حبس ابد محکوم کردند. ویژگی این دادگاه و این حکم در این است که نشان داد که افراد مسئولیت فردی داشته و این امر شامل همه جنایتکارانی می شود که در طول این ۴۳ سال در سرکوب و کشتاردست داشته اند. قتل مشمول مرورزمان نمی‌شود. بیشتر بخوانید… »

فراخوان ۲۵ نهاد چپ و دموکراتیک: به آکسیون اعتراضی

 

 

 

فراخوان ۲۵ نهاد چپ و دموکراتیک: به آکسیون اعتراضی : روز جمعه دهم ژوئن د رشهر ژنو(کشورسویس) میدان ملل ، درمقابل سازمان جهانی کار(ILO)

 

سرکوب، دستگیری، آزاروزندانی کردن معلمان ،کارگران وفعالان تشکل های مستقل درایران باید متوقف شود

کلیه دستگیر شده گان و زندانیان سیاسی فوری و بدون قید و شرط باید آزاد شوند!
سیاست های امنیتی وسناریوی بی پایه وأساس اخیررژیم وانتساب اتهامات واهی به معلمان وفعالان کارگری را محکوم می کنیم!

یکصد ودهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (آی ال او) درحالی (از ۲۷ ماه مه الی ۱۱ ماه ژوئن)برگزار می شود که خیزش های توده‌ای درایران به گونه ای دم افزون گسترش یافته اند. بیشتر بخوانید… »

یانیه ۲۷ نهاد چپ و دمکراتیک: از مبارزات و اعتراضات سراسری علیه گرانی در ایران دفاع می کنیم!

 

جامعه ایران دستخوش تحولات عظیمی است. با گران شدن نان و دیگر مایحتاج عمومی، مردم جان به لب رسیده، چون دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ با شعارهای کوبنده نفرت و انزجارشان را از سرکوب، گرانی، استثمار، تبعیض، بیکاری و فقر و فلاکت و نیز نفرت خود را از کلیت نظام حاکم در ایران در خیابانها فریاد میزنند. اعتراضات و مبارزه علیه بی حقوقی به اشکال مختلف در جریان است. بیشتر بخوانید… »

بیانیه ۲۵ نهاد چپ و دمکراتیک: محاکمه حمید نوری – تجربه‌ای نو در امر جنبش دادخواهی

 

جمعه, 23ام اردیبهشت, 1401

محاکمه حمید نوری، یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، بخاطر شرکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت، روزهای پایانی خویش را سپری کرد.  حمید نوری با کیفرخواستِ دادستانی سوئد به اتهام ارتکاب “قتل عمد” و “جنایت جنگی فاحش” در ۱۰ اوت ۲۰۲۱  تشکیل و بررسی نقش وی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ هموار گردید. در ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ دادستانی سوئد هویت این متهم را بعنوان حمید نوری تائید نمود و برای او بجرم مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت درمقطع کشتار تابستان ۶۷ درخواست اشد مجازات یعنی حبس ابد نمود. بیشتر بخوانید… »

بیانیه ۲۸ نهاد چپ و دمکراتیک بمناسبت اول ماه مه

 

زنده باد اول ماه مه،

روز اتحاد وهمبستگی بین المللی کارگران !

اول ماه مه، روز همبستگی بین المللی کارگران و سالروزسرکوب خونین کارگران شیکاگو در سال ۱۸۸۶ است. روزی که طبقه کارگرعلیه نظام سرمایه داری به خیابان می آید تا نیروی جهانی خود را به نمایش گذاشته و خواسته ها و مطالبات خود را به گوش تمامی جهانیان برساند.اول ماه مه ۲۰۲۲، همزمان است با بزرگترین بحرانهای انسانی ناشی از پاندمی کرونا در سطح جهان،  جنگهای ویرانگر یمن، سوریه، لیبی، سومالی و اوکراین … و نیزبازگشت طالبان به قدرت در افغانستان. ما اکنون شاهد درگیریها ورقابتهای امپریالیستی برای گسترش نفوذ، تشدید استثمار طبقه کارگر و افزایش فقر، بیکاری وبی امنیتی اجتماعی اکثریت جامعه و سودهای کلان برای اقلیتی سرمایه دار هستیم. بیشتر بخوانید… »

بیانیه مشترک ۲۹ نهاد چپ و دمکراتیک: بمناسبت روز جهانی زن

 

۸ مارس روزجهانی زن بر زنان ایران و جهان خجسته باد!

1- مارس, 2022

۸ مارس روز جهانی زن، فرصتی است تا مبارزات و دستاوردهای زنان را علیه نابرابری های جنسی- جنسیتی وسایر اشکال نابرابری گرامی بداریم.

فراموش نمی کنیم که زنان اولین نیروی اجتماعی در ایران بودند که در مقابل رژیم تازه بقدرت رسیده ارتجاع اسلامی ایستادند و در اعتراض به سخنان ارتجاعی خمینی درباره‌ی اجباری کردن حجاب به خیابان‌ آمده و شعار “ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم” را سر دادند و امر رهایی زن و آزادی جامعه را فریاد زدند. مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی ومحو هرگونه نابرابری بیش از چهاردهه است که در دستور کار زنان در تقابل با یکی اززن ستیزترین نظام های سیاسی قرار دارد که تبعیض علیه زنان، بخشی ازهویت آن است. هر چه مبارزه زنان علیه وضعیت موجود و جامعه مردسالار تشدید می یابد، پاسخ مردسالاران ناموس پرست با حمایت قوانین ارتجاعی و مردسالارانه حاکم شکل وحشیانه تری می یابد. قتل مونا حیدری به نام “ناموس” هشداری است به زنان که تا درصدد در هم کوبیدن ارزش های پوسیده جامعه مردسالار وسیستم حاکم نباشند. بیشتر بخوانید… »

بیانیه ۱۹ نهاد چپ و دمکراتیک به‌مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر


مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی را گسترش دهیم!

جمهوری اسلامی ایران در مجموعه ایی از بحران ساختاری، از جمله بحران اقتصادی و اجتماعی، بحران زیست محیطی و بی آبی ، بحران مسکن و درمان و مهم تر از همه دربحران مشروعیت خویش گرفتارآمده که ماحصل آن فقر و فلاکت اکثریت مردم ، بیکاری، گرانی، افزایش کودک همسری و قتل های ناموسی و…دیگر مشکلات اجتماعی میباشد. بیشتر بخوانید… »