مبارزات و جنبش ها

آقایان مسئولان شام و ناهار شما چیست؟ بچه های ما آب و شکر می خورند!

از قدیم گفته اند شکم گرسنه دین و ایمان سرش نمیشه. باید اضافه کرد که شکم گنده های مفتخور، مسئولین بی عرضه که به مردم نصیحت قناعت و ریاضت می‌کنند، کارفرماهای فاسد و اختلاس گر، این شکم چرانهای خبیث، وجدان و شرف و انسانیت و هیچی سرشون نمیشه. بیشتر بخوانید… »

حکم شنیع و قرون وسطایی شلاق بر پیکر کارگران محکوم است.

صبح امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۰ دقیقه ،  جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی آقای محمد رضا دبیریان  کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  در شعبه ۱۰۱دادگاه های کیفری دو شوش برگزار شد‌. بیشتر بخوانید… »

هفت هزار تپه برپا کنیم!

 

اطلاعیه جمعی از فعالین کارگری  شهرستانهای اشنویه، نقده، پیرانشهر

شبحی دراین فلات فلاکت زده در گشت و گذار است. در این دریای ثروت اکثریتی گرسنه و فقیر زنجیرهای بردگی را بصدا درآوردەاند. این هنوز آغاز جدی تر نبرد فقر و ثروت و بعبارت رساتر نبرد کار و سرمایه است. بیشتر بخوانید… »

دانشجویان و هفت تپه؛ کنار هم علیه استبداد

 

دانشجویان و جنبش دانشجویی همواره در قلب فعالیتهای اجتماعی و سیاسی جامعه قرار داشته و به لحاظ  موقعیت طبقاتی، بخش عمده طبقه کارگر آتی را تشکیل می دهد. بیشتر بخوانید… »

اعتراضات آبان‌ماه 98  دانشجویان دانشگاه اصفهان:

 

صبح روز 25 آبان، شروع خونین‌ترین قیام اجتماعی‌ای که شهر اصفهان پس از انقلاب 57 به خود دیده بود؛ در این روز اعتراضات در حدود 20 نقطه شهر طبق فراخوان اجتماعات مردم و ابتداً نسبت به گرانی بنزین آغاز شد. بیشتر بخوانید… »

شلاق بر پیکر کارگران زحمتکش

یک سال زندان ، ۷۴ ضربه شلاق و سه ماه بیگاری برای ۴۲ کارگر محروم آذرآب بیشتر بخوانید… »

نامه سپیده قلیان به مردم

https://t.me/syndica_7tape/2506

سلام به مردم عزیز، رابطه‌ی زندانی سیاسی با حاکمیت، از هر جناح و دسته‌ای، رابطه‌ی قربانی و جلاد است بیشتر بخوانید… »

گزارش دروغ صدا و سیما

 

خیانت اسدبیگی های فاسد و مسئولان نالایق در حذف بخش تصفیه شکر سفید و گزارش دروغ صدا و سیمای خائن!

صدا و سیمای خائن به مردم، در یک گزارش سراسر دروغ درباره هفت تپه برای بار هزارم ثابت کرد که خدمتگزار دزدان و اختلاسگران هفت تپه است. بیشتر بخوانید… »

بیست یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

#نان_کار_آزادی_

#شادی_رفاه_آبادی

#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی_

با گذشت ۲۱ روز از اعتصاب کارگران‌ نیشکر هفت‌تپه هیچ مسئولی تاکنون درمیان کارگران حضور پیدا نکرده است. بیشتر بخوانید… »

اختلاس و ادامه زمین خواری کارفرمای هفت تپه همچنان ادامه دارد

 

در سال ۹۴ که این اختلاسگران با استفاده از رانت با اسم خصوص سازی  (خودمانی. یا خصولتی  سازی) به  هفت تپه آمدند، بیشتر بخوانید… »