تحویل هزار کارت پستال اعتراضی به سفارت ایران در اسپانیا

سازمان عفو بین‌الملل اسپانیا همزمان با روز جهانی “قربانیان ناپدیدسازی قهری” ۵۰۰۰ کارت پستال اعتراضی را تحویل سفارت ایران در مادرید داد و از مقامات ایران خواست که “سرنوشت و محل دفن زندانیانی که در کشتار ۶۷ مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفتند و به طور فراقضایی و مخفیانه اعدام شدند را آشکار کنند.” در بیانیه‌ مطبوعاتی که در آستانه روز جهانی “قربانیان ناپدیدسازی قهری” (هفتم شهریور) منتشر کرد، با اشاره به اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نوشته “دنیا چشم خود را به روی بحران گسترده ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است.” Amnesty Iran@AmnestyIran