هشتاد و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

Shabnameh, [10 Sep 2020 um 13:08]

هشتاد و هشتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه صبح امروز، پنج شنبه – ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ با حضور کارگران غیر نیشکری در  مقابل فرمانداری شوش برگزار شد. کارگران اخراجی غیرنیشکری خواهان بازگشت به کار و تبدیل وضعیت قراردادی خود هستند .

تعداد دیگری از همکاران در داخل شرکت با دست از کار کشیدن به اعتصاب ادامه میدهند.

موارد زیر اهم خواسته های مشترک تمام بخش های دیگر کارگران هفت تپه است.

 

✅ خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه

✅ پرداخت فوری تمام حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه

✅ بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده در تمام بخش ها

✅ بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی

✅ بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران

✅ پایان کار مدیران بازنشسته

✅ تشکیل مجمع نمایندگان مستقل کارگران

پیام همکار

 

یک نظر بگذارید