هشتاد و یکمین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه!

تا ساعاتی دیگر: هشتاد و یکمین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه!

همکاران! بر خلاف برخی گفته های و نوشته ها، محل تجمع، فقط و فقط مقابل فرمانداری است.

امروز همه همکاران در تجمع حضور داشته باشند. باید صدای خود را و مطالبات خود را به گوش رئیس مجلس هم برسانیم و با یکی دیگر از روسای سه قوه اتمام حجت کنیم. تکلیف روحانی که معلوم است. رئیسی هم که دادگاه اختلاسگران را معلق کرده است. این یکی مسئول که رئیس قوه مقننه- مجلس است را هم مخاطب مطالبات خود قرار میدهیم. لغو خصوصی سازی اصلی ترین خواسته مشترک کارگران هفت تپه است.

حضور همه همکاران از همه بخش های شرکت ضروری است.

اتحاد- اتحاد- زنده باد هفت تپه- تجمع مقابل فرمانداری پیام همکار

 

 

یک نظر بگذارید