در گرامی داشت یاد رفیق بیژن هیرمن پور

به منظور گرامی داشت یاد و خاطره رفیق بیژن هیرمن پور، مجموعه ای از اطلاعیه ها و نوشته ها  که به مناسبت در گذشت وی (9 شهریور-31 آگوست – پاریس) از طرف تشکل ها و افراد نوشته شده است، گردآوری و ارائه می شود. تا نقش موثر و فعالش در دو فراز، در دو مقطع،( سال های دهه 40 و سال های دهه 50 )  در جنبش نوین کمونیستی  نشان داده شود.     

ادامه خواندن “در گرامی داشت یاد رفیق بیژن هیرمن پور”